Ouders en kinderen: buitenschoolse opvang moet beter

Geplaatst door OCO op 17 januari 2007

Ouders en kinderen vinden dat de buitenschoolse opvang (bso) beter moet worden. Dat rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Liefst zoals thuis’ waarin ouders en kinderen hun mening geven. De conclusies komen voort uit groepsgesprekken met tientallen kinderen en ouders en het beeld dat daaruit voortkwam hoeft niet representatief te zijn voor alle ouders en kinderen. “Maar het geeft wel een goed inzicht in de aard van de wensen en opvattingen”, stelt het SCP.

Ouders
Ouders willen vooral een flexibelere opvang met gemakkelijkere openingstijden en meer vakantiemogelijkheden. Verder willen ze graag goede kwaliteit en goed personeel. Andere onderwerpen op het verlanglijstje zijn: meer speelmogelijkheden (vooral buiten), minder computers en tv en een kleine afstand tussen school en opvang.

Kinderen
Kinderen willen vooral meer activiteiten en uitstapjes. Zij willen ook betere speelmogelijkheden en meer ruimte. Oudere kinderen willen vooral meer leeftijdgenoten in de opvang. Oudere kinderen haken vaak af bij de opvang omdat ze geen leeftijdgenoten ontmoeten.

Voor- en naschoolse opvang verplicht
Vorig jaar besloot de regering scholen te verplichten voor- en naschoolse opvang aan te bieden als ouders daarom vragen. Daarmee wordt het makkelijker werk te combineren met de zorg voor kinderen. Volgend schooljaar wordt de maatregel van kracht, maar scholen mogen nu al beginnen met het organiseren van de opvang.

Impuls kwaliteit en samenwerking met sportclubs en culturele organisaties
Om tegemoet te komen aan de wensen van ouders en kinderen lijkt de kwaliteit van de kinderopvang voor en na schooltijd een forse impuls nodig te hebben, stelt het SCP. “Daarbij gaat het om de kwaliteit van het personeel, om een hoogwaardige invulling van het dagarrangement en om het bewerkstelligen van een veilige, geborgen omgeving voor kinderen.” Volgens het SCP moet de opvang onder meer investeren in de samenwerking met sportclubs en culturele organisaties die het aanbod voor oudere kinderen diverser en aantrekkelijker kunnen maken. Daardoor zou de uitstroom van deze kinderen misschien kunnen worden teruggedrongen, denkt het SCP.

Download
Liefst zoals thuis, SCP, 2007

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog