Ouders over passend onderwijs: verwachtingen en zorgen

Geplaatst door Floor Kaspers op 7 september 2014
Om de verwachtingen van ouders over passend onderwijs voor de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen, zijn op initiatief van het Netwerk Ouderinitiatieven (NWOI) zeven bijeenkomsten georganiseerd door lokale ouderorganisaties verspreid over het land. Deze bijeenkomsten zijn gepland in de periode november 2013 tot en met februari 2014. Het eindrapport van deze inventarisatie is gepubliceerd. Een aantal van de verwachtingen van ouders gaan over onzekerheid, inspraak, duidelijkheid en educatief partnerschap.

Onzekerheid

Uit de bijeenkomsten blijkt, dat er bij de ouders nog veel onzekerheid bestaat over passend onderwijs. Op grond van de gegeven informatie geven ouders aan dat zij aan de ene kant blij zijn met de insteek dat meer kinderen regulier onderwijs kunnen volgen in de eigen omgeving. Ze verwachten dat scholen meer ‘buiten het gebaande pad’ gaan denken, dat er straks geen thuiszitters meer zijn en dat er meer mogelijkheden komen voor kinderen om over te stappen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Daarnaast zijn de ouders blij dat het speciaal onderwijs blijft bestaan.

Inspraak

Aan de andere kant maken ze zich zorgen over hun eigen inspraak. Hoe is die geborgd als straks de zorgplicht bij de scholen wordt gelegd en als het rugzakje (een kindgebonden budget) verdwijnt? Kunnen met behulp van de arrangementen de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind gerealiseerd worden, ook zonder externe diagnose?

Duidelijkheid

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, verwachten ouders een heldere route. Centraal moet staan wat een kind kan en nodig heeft. Ouders willen hierbij vanaf het begin betrokken zijn en vinden ook dat de mening van het kind ertoe doet. Ze zijn bang dat ze minder keuzemogelijkheden hebben als een indicatiecommissie beslist. Ze vinden dat een (externe) diagnose mogelijk moet blijven en willen een second opinion kunnen aanvragen. Ook moet duidelijk zijn hoe de privacy van hun kind daarbij geborgd wordt.

Educatief partnerschap

Wat daarnaast veel benoemd is door ouders is de relatie tussen ouders en school. Ouders willen vanaf het begin betrokken zijn als educatief partner. Ze willen weten wat ze van een school mogen verwachten en wat de school van hen verwacht. In overleg over onderwijsarrangementen verwachten zij gehoord te worden als ervaringsdeskundigen. Ook de mening van het kind doet ertoe.

Eindrapport

Het volledige eindrapport bevat nog veel meer informatie over de verwachtingen van ouders over passend onderwijs en is te downloaden, zie Eindrapportage Wat ouders verwachten van passend onderwijs.

Bijeenkomst in de Balie op 20 januari 2014

In januari 2014 peilde OCO de verwachtingen van ouders in Amsterdam, dit was een van de zeven bijeenkomsten uit de rapportage van het NWOI. Over die Amsterdamse bijeenkomst leest u meer in het bericht Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs? meer.

Meer artikelen over Blog