Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 7 januari 2019
Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldformulier voor de basisschool dat ze ondertekend bij de school van hun eerste voorkeur in moeten leveren. Op het aanmeldformulier vullen ouders ook hun verdere voorkeuren in, voor het geval de basisschool van hun eerste voorkeur onvoldoende plek heeft. Voor de aanmelding is het door de gemeente toegezonden aanmeldformulier noodzakelijk, of een gedwonload formulier in combinatie met een bewijs van het woonadres.

Voorgedrukt aanmeldformulier voor de basisschool

De gemeente verstuurt aan het begin van het schooljaar een informatiebrochure met een voorgedrukt aanmeldformulier naar de ouders die het komende jaar hun kind moeten gaan aanmelden. Op het voorgedrukte aanmeldformulier zijn naam, geboortedatum en adres van het kind al ingevuld.

Voorkeuren invullen en ondertekenen

Op het originele voorgedrukte aanmeldformulier moeten ouders nog hun voorkeurscholen invullen, voor het geval de school van hun eerste voorkeur onvoldoende plek heeft. Het formulier moet ondertekend worden ingeleverd op de school van eerste voorkeur.

Aanmelding alleen geldig met aanmeldformulier

Let op: Ook wanneer uw kind al op een andere wijze is aangemeld, of een ouder broertje/zusje op school heeft, of op de bijbehorende voorschool zit, is het toch noodzakelijk om dit door de gemeente toegestuurde aanmeldformulier alsnog in te leveren bij de school van eerste voorkeur.

Formulier kwijt of verhuizing

Ouders die geen correct voorgedrukte aanmeldformulier hebben, bijvoorbeeld omdat ze het kwijt zijn of vanwege een verhuizing, kunnen een blanco aanmeldformulier krijgen op de Amsterdamse deelnemende scholen.

Download

Ouders kunnen een blanco aanmeldformulier voor de basisschool downloaden op de gezamenlijke website van de Amsterdamse schoolbesturen bboamsterdam.nl.

Bewijs

Bij aanmelding moeten ouders dan wel een bewijs laten zien van hun (toekomstige) woonadres d.m.v. een huurcontract of koopakte.

Waarom verstuurt de gemeente het aanmeldformulier?

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het ‘stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs’. De gemeente werkt met de schoolbesturen samen om ouders te informeren. De gemeente beschikt over de adresgegevens en geboortedata van haar inwoners. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving van de leerplicht, ouders zijn verplicht hun kind op een school in te schrijven en deze school te laten bezoeken. In de informatievoorziening speelt ook de gemeentelijke website www.amsterdam.nl/schoolwijzer een rol, waarop ouders kunnen zien op welke scholen ze op basis van afstand voorrang hebben.