Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 19 oktober 2021
Rond de derde verjaardag van je kind krijg je een aanmeldformulier voor de basisschool. De gemeente stuurt dit per post naar jouw adres. Op dit formulier vul je je voorkeuren in. Vervolgens lever je dit in bij de basisschool van je eerste voorkeur. Heb je geen aanmeldformulier ontvangen? Of bent je dit kwijt? Dan kun je het formulier ook downloaden en dit samen met een bewijs van je woonadres inleveren bij de school. In Amsterdam doen de meeste basisscholen mee met het stedelijk toelatingsbeleid. De gemeente werkt met de schoolbesturen samen om ouders hierover te informeren.

Voorgedrukt aanmeldformulier voor de basisschool

Ouders ontvangen van de gemeente een informatiebrochure met een voorgedrukt aanmeldformulier voor de basisschool. Op het voorgedrukte aanmeldformulier zijn naam, geboortedatum en adres van het kind al ingevuld. Ouders ontvangen dit als hun kind ongeveer drie jaar oud is. Een kind kan naar school zodra het vier jaar oud is.

Voorkeuren invullen en ondertekenen

Op het originele voorgedrukte aanmeldformulier moeten ouders hun voorkeurscholen invullen. Dit is nodig voor het geval de school van hun eerste voorkeur onvoldoende plek heeft. Kinderen worden dan in een centrale loting geplaatst op een van hun andere voorkeurscholen. Om mee te kunnen doen aan deze centrale loting is een door de ouders ondertekend aanmeldformulier nodig.

Op de gemeentelijke website www.amsterdam.nl/schoolwijzer kunt u zien op welke scholen uw kind op basis van loopafstand tussen school en woonadres voorrang heeft.

Inleveren op basisschool van eerste voorkeur

Als de voorkeurscholen zijn ingevuld en het formulier is ondertekend, dan moet het aanmeldformulier worden ingeleverd op de school van eerste voorkeur. Informatie over de aanmeldperiodes vindt u in: ‘Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?’.

Aanmelding basisschool alleen geldig met aanmeldformulier

Let op: u moet het door de gemeente toegestuurde aanmeldformulier inleveren bij de school van eerste voorkeur. Ook als uw kind:

  • al op een andere manier is aangemeld, of
  • een oudere broer/zus op school heeft, of
  • op de bijbehorende voorschool zit.

Formulier kwijt of verhuizing

Bent u het aanmeldformulier kwijt? Of hebt u dit niet ontvangen door een verhuizing? Dan kunt u een blanco aanmeldformulier downloaden op de gezamenlijke website van de Amsterdamse schoolbesturen bboamsterdam.nl. Bij de aanmelding moet u dan wel een bewijs laten zien van uw (toekomstige) woonadres, bijvoorbeeld een huurcontract of koopakte.

Waarom verstuurt de gemeente het aanmeldformulier?

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het ‘stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs’. En de gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van de leerplicht. Daarnaast beschikt de gemeente over de adresgegevens en geboortedata van haar inwoners. Daarom werken de gemeente en schoolbesturen samen om ouders te informeren.