Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Geplaatst door OCO op 7 januari 2019
Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldformulier voor de basisschool dat ze ondertekend bij de school van hun eerste voorkeur in moeten leveren. Op het aanmeldformulier vullen ouders ook hun verdere voorkeuren in, voor het geval de basisschool van hun eerste voorkeur onvoldoende plek heeft. Voor de aanmelding is het door de gemeente toegezonden aanmeldformulier noodzakelijk, of een gedownload formulier in combinatie met een bewijs van het woonadres.

Voorgedrukt aanmeldformulier voor de basisschool

Ouders ontvangen van de gemeente een informatiebrochure met een voorgedrukt aanmeldformulier voor de basisschool. Op het voorgedrukte aanmeldformulier zijn naam, geboortedatum en adres van het kind al ingevuld. Ouders ontvangen dit als hun kind ongeveer drie jaar oud is. Een kind kan naar school zodra het vier jaar oud is.

Voorkeuren invullen en ondertekenen

Op het originele voorgedrukte aanmeldformulier moeten ouders hun voorkeurscholen invullen. Dit is nodig voor het geval de school van hun eerste voorkeur onvoldoende plek heeft. Kinderen worden dan in een centrale loting geplaatst op een van hun andere voorkeurscholen. Om mee te kunnen doen aan deze centrale loting is een door de ouders ondertekend aanmeldformulier nodig.

Inleveren op basisschool van eerste voorkeur

Als de voorkeurscholen zijn ingevuld en het formulier is ondertekend, dan moet het aanmeldformulier worden ingeleverd op de school van eerste voorkeur. Zie voor de aanmeldperiodes wanneer dit uiterlijk moet gebeuren het artikel Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?.

Aanmelding alleen geldig met aanmeldformulier

Let op: U moet het door de gemeente toegestuurde aanmeldformulier inleveren bij de school van eerste voorkeur. Ook als uw kind:

  • al op een andere manier is aangemeld, of
  • een ouder broertje/zusje op school heeft, of
  • op de bijbehorende voorschool zit.

Formulier kwijt of verhuizing

Ouders kunnen een blanco aanmeldformulier krijgen op de Amsterdamse deelnemende scholen, als ze geen correct voorgedrukte aanmeldformulier hebben. Bijvoorbeeld omdat ze het formulier kwijt zijn, of geen formulier hebben ontvangen door een verhuizing.

Download

Ouders kunnen een blanco aanmeldformulier voor de basisschool downloaden op de gezamenlijke website van de Amsterdamse schoolbesturen bboamsterdam.nl.

Bewijs

Bij aanmelding moeten ouders dan wel een bewijs laten zien van hun (toekomstige) woonadres d.m.v. een huurcontract of koopakte.

Waarom verstuurt de gemeente het aanmeldformulier?

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het ‘stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs’. De gemeente werkt met de schoolbesturen samen om ouders te informeren. De gemeente beschikt over de adresgegevens en geboortedata van haar inwoners.

Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving van de leerplicht, ouders zijn verplicht hun kind op een school in te schrijven en deze school te laten bezoeken.

In de informatievoorziening speelt ook de gemeentelijke website www.amsterdam.nl/schoolwijzer een rol, waarop ouders kunnen zien op welke scholen ze op basis van afstand voorrang hebben.