“Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte”

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 mei 2015
Eindtoets
Moeder Anna nam in 2012 contact op met OCO. Zij was het oneens met het basisschooladvies van haar zoon Tim, die toen in groep 8 zat. Hoe gaat het nu met Tim?

Nare ervaring

“Ik vertel graag over mijn ervaring, maar wil wel anoniem blijven. Onze namen zijn gefingeerd. Mijn zoon is op de basisschool van school gewisseld en bleek zwaar dyslectisch. In groep 8 was ik het oneens met het basisschooladvies. Nu, jaren later, doe ik mijn verhaal. Misschien hebben andere ouders er iets aan.”

Entreetoets

“Bij de overgang van groep 6 naar groep 7 werd dyslexie bij Tim geconstateerd. Redelijk laat dus. In groep 7 heeft Tim hard moeten werken. Hij kreeg dyslexiebegeleiding onder en na schooltijd. Het werkte perfect, hij maakte grote sprongen. Hij voelde zich prettig bij de juf, en in de klas. Op de Entreetoets scoorde hij boven verwachting. Een percentiel van 89. Dat is knap voor een kind met zware dyslexie.”

Basisschooladvies

“In groep 8 veranderde de cultuur. Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte. Een juf die voor een nare sfeer zorgde in de klas. In groep 8 kregen we na twee maanden het eerste adviesgesprek. Havo. Tim was erbij. We waren verbaasd. We hebben direct vragen gesteld. Waar is dit advies op gebaseerd? Is de ontwikkeling van Tim meegenomen? En de uitslag van de Entreetoets? Is er gesproken met vorige groepsleerkrachten? De reactie van de juf was duidelijk: dit is hoe ik hem zie. Wij maakten duidelijk dat we niet akkoord gingen. We hebben geeist dat het advies opnieuw bekeken zou worden, en in lijn met de regels zou worden opgesteld. In samenspraak met andere professionals, en met oog voor de schoolloopbaan van het kind. De directie was overigens net opgestapt, dus daar konden we niet heen.”

Heroverweging

“Er volgde een nieuw gesprek. Het basisschooladvies werd opgehoogd naar havo/vwo. Dit stond ook op het rapport. Tijdens het rapportgesprek probeerde ik het gewoon. Stel Tim haalt met de Cito-eindtoets een score van 545 of hoger. Ben je dan bereid er een vwo-advies van te maken? De juf stemde in. Ik denk dat ze de kans dat het zou gebeuren klein inschatte. Tim was er tijdens dit gesprek niet bij. Thuis vertelden we hem niets over het voorstel. We hebben Tim buiten de strijd gelaten en de druk niet opgevoerd. En het werd 545. Precies 545. Tim durfde de envelop op school niet open te maken. Hij nam hem mee naar huis en ik maakte hem open. Het advies werd opnieuw heroverwogen en opgehoogd naar vwo. Voor de zekerheid heb ik de school aan onze afspraak herinnerd.”

Veilig vwo

“Mijn zoon kijkt niet met plezier terug naar zijn tijd op de basisschool. Hij mijdt het schoolgebouw. In groep 8 ging het continu over het advies, over presteren. Groep 8 hoort leuk te zijn. Tijdens haar uitleg zei de juf: als je dit niet kan, kan je de Cito wel vergeten. Tim dacht dan: ik kan de Cito vergeten. Hij was zo onzeker. Tijdens de afscheidsavond zei de juf in een persoonlijk praatje: je hebt er hard voor gewerkt Tim, je hebt bereikt wat je wilde bereiken. Daar werd ik zo kwaad over. Mijn zoon wilde niets bereiken. De juf zag gewoon niet wat hij kon. Tim zit nu in 2 vwo, en gaat over naar de derde. Het vwo past hem. Qua niveau, maar ook qua kind. Tim is niet gebekt, en dat zijn zijn klasgenoten ook niet.

Klik hier voor het lezen van meer ervaringen van ouders en leerlingen met het basisschooladvies.

Meer artikelen over Blog