Heroverweging basisschooladvies na uitslag Eindtoets

Geplaatst door Lidewij Koren op 18 mei 2015
Het basisschooladvies bepaalt op welk niveau uw kind terecht kan op het voortgezet onderwijs. Heeft uw kind de Eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan heeft u recht op een gesprek over een ‘heroverweging’ van het advies. OCO sprak met drie ouders en een leerkracht over de heroverweging van het basisschooladvies.

Recht op heroverweging

Het basisschooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich kan aanmelden. Het is belangrijk dat een basisschooladvies zorgvuldig wordt opgesteld. Scholen dienen te kijken naar leerresultaten, gedrag, werkhouding, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling. De Eindtoets is een second opinion. Scoort een leerling beter dan verwacht, dan is een basisschool verplicht het basisschooladvies te heroverwegen. De school kan vervolgens besluiten:

  • het advies naar boven bij te stellen; of
  • het advies te handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd (art. 42 lid 2 WPO).

De school mag het advies niet naar beneden bijstellen.

Let op: In 2020 vindt geen eindtoets en ook geen heroverweging plaats. Dit is het gevolg van noodmaatregelen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zie voor meer informatie over tijdelijke wijzigingen Corona op school: wat zijn de regels?

Basak en Zeynep

“De uitslag van de Cito-eindtoets heeft mij geholpen bij het in gesprek gaan met de school. Ik geloofde dat Basak meer kon, en vond haar leergierig.”

Lees over de ervaringen van moeder Zeynep en dochter Basak in “Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd”.

Maureen en Raisa

“Na de Cito-eindtoets vroeg ik de school om een nieuw gesprek. Er schoven drie medewerkers aan. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik een passend advies van groot belang vind.”

Hoe verliep het contact van Maureen met school en hoe gaat het drie jaar later met Raisa? Lees: “Alles staat of valt met de groepsleerkracht”.

Anna en Tim

”En het werd 545. Precies 545. Tim durfde de envelop op school niet open te maken. Hij nam hem mee naar huis en ik maakte hem open. Het advies werd heroverwogen en opgehoogd naar vwo.”

Lees over de ervaringen van moeder Anna en dyslectische zoon Tim in “Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte”.

Guillaume van den Bogaerde

“Het basisschooladvies geven we eind januari. De Linnaeusschool communiceert daarbij duidelijk: we zijn er nog niet en we blijven doorwerken. Als wij zien dat kinderen boven zichzelf uitstijgen, dan hogen we de adviezen nog na de Eindtoets op.”

Hoe kijkt een leerkracht aan tegen de heroverweging van een basisschooladvies? Meester Guillaume van de Linnaeusschool vertelt in “De laatste klap is een daalder waard”.