Heroverweging schooladvies na uitslag Centrale Eindtoets afgeschaft

Geplaatst door Lidewij Koren op 7 maart 2024
*Let op: de heroverweging binnen de Amsterdamse kernprocedure is per schooljaar 2023-2024 afgeschaft door de invoer van de doorstroomtoets. Onderstaand artikel beschrijft hoe de heroverweging in de schooljaren daarvoor werkte.
In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies van de leerkracht. Hiermee melden zij zich aan voor een school voor voortgezet onderwijs. Na het bericht van plaatsing maken leerlingen in april de Centrale Eindtoets. Is de uitslag van deze toets hoger dan het schooladvies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De school kan dan besluiten het advies naar boven bij te stellen of te handhaven. In dat laatste geval moet de school motiveren waarom. Soms moet een leerling op zoek naar een andere school als het schooladvies naar boven is bijgesteld. OCO sprak met drie ouders en een leerkracht over de heroverweging van het basisschooladvies.

Schooladvies leidend en bindend bij aanmelding voortgezet onderwijs

In januari of februari krijgen leerlingen van de basisschool een schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op:

  • leerresultaten in groepen 6, 7 en 8;
  • gedrag;
  • werkhouding;
  • motivatie;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het schooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich kan aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

In Amsterdam is deze overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs geregeld in de Kernprocedure. Leerlingen melden zich hier aan met een voorkeurslijst en krijgen na de Centrale Loting & Matching in april een bericht van plaatsing.

Pas na het bericht van plaatsing maken alle leerlingen in Nederland de Centrale Eindtoets. Hiermee is deze toets een second opinion geworden: een onafhankelijke meting om onderadvisering te voorkomen.

Recht op heroverweging schooladvies

De uitslag van de Centrale Eindtoets geeft een toetsadvies. Is het toetsadvies hoger dan het schooladvies? Dan is een basisschool verplicht tot heroverweging van  het schooladvies van een leerling.De school kijkt opnieuw zorgvuldig naar het gegeven advies en besluit vervolgens:

  • het advies naar boven bij te stellen of;
  • het advies te handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd.

Deze motiveringseis staat in art. 42 lid 2 WPO. De wet biedt de school geen mogelijkheid om het advies naar beneden bij te stellen.

Op zoek naar een nieuwe school na ophoging advies?

Soms moet een leerling op zoek naar een andere school als het schooladvies naar boven is bijgesteld. Bijvoorbeeld als een leerling geplaatst is op een vmbo-school, maar na de heroverweging het schooladvies havo heeft gekregen. De leerling meldt zich tijdens deze heroverwegingsfase digitaal aan bij de school van eerste voorkeur.

De kans is echter aanwezig dat deze eerste school van voorkeur geen plek meer heeft. Bijvoorbeeld omdat tijdens de eerste Centrale Loting & Matching alle plekken op de school al vergeven zijn. Of omdat er tijdens de heroverwegingsfase een overaanmelding is van leerlingen met een bijgesteld advies. In dat laatste geval wordt er op de school geloot.

Leerlingen met een bijgesteld advies die naar een nieuwe VO-school gaan, moeten zich na de nieuwe plaatsing afmelden bij de VO-school van eerdere plaatsing.

Tip: vermoed je dat je kind de Centrale Eindtoets beter gaat maken dan het schooladvies? Zet dan vooral brede scholen op de voorkeurslijst. Mocht het advies naar boven worden bijgesteld, dan hoeft je kind geen andere school te zoeken.

Ouders over hun ervaring met heroverweging schooladvies

OCO sprak met drie ouders en een leerkracht over de heroverweging van het basisschooladvies.

Basak en Zeynep

“De uitslag van de Cito-eindtoets heeft mij geholpen bij het in gesprek gaan met de school. Ik geloofde dat Basak meer kon, en vond haar leergierig.”

Lees over de ervaringen van moeder Zeynep en dochter Basak in ‘Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd’.

Maureen en Raisa

“Na de Cito-eindtoets vroeg ik de school om een nieuw gesprek. Er schoven drie medewerkers aan. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik een passend advies van groot belang vind.”

Hoe verliep het contact van Maureen met school en hoe gaat het drie jaar later met Raisa? Lees: ‘Alles staat of valt met de groepsleerkracht’.

Anna en Tim

“En het werd 545. Precies 545. Tim durfde de envelop op school niet open te maken. Hij nam hem mee naar huis en ik maakte hem open. Het advies werd heroverwogen en opgehoogd naar vwo.”

Lees over de ervaringen van moeder Anna en dyslectische zoon Tim in ‘Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte’.

Leerkracht Guillaume van den Bogaerde

“Het basisschooladvies geven we eind januari. De Linnaeusschool communiceert daarbij duidelijk: we zijn er nog niet en we blijven doorwerken. Als wij zien dat kinderen boven zichzelf uitstijgen, dan hogen we de adviezen na de Eindtoets nog op.”

Hoe kijkt een leerkracht aan tegen de heroverweging van een basisschooladvies? Meester Guillaume van de Linnaeusschool vertelt in ‘De laatste klap is een daalder waard’.