Heroverweging schooladvies na uitslag Eindtoets

Geplaatst door Lidewij Koren op 18 mei 2015
U heeft recht op een gesprek over een ‘heroverweging’ van het advies als uw kind met de eindtoets hoger scoorde dan het eerder gegeven schooladvies. Het schooladvies bepaalt op welk niveau uw kind terecht kan op het voortgezet onderwijs. OCO sprak met drie ouders en een leerkracht over de heroverweging van het basisschooladvies.

Recht op heroverweging schooladvies

Wanneer is een heroverweging op een schooladvies nodig en hoe gaat dat in de praktijk? Het schooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich kan aanmelden. De termen schooladvies en basisschooladvies worden door elkaar gebruikt, ze betekenen hetzelfde. Het is belangrijk dat een schooladvies zorgvuldig wordt opgesteld. Scholen dienen te kijken naar leerresultaten, gedrag, werkhouding, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling.

De Eindtoets is een second opinion, een onafhankelijke meting om onderadvisering te voorkomen. Scoort een leerling beter dan verwacht, dan is een basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. Beter dan verwacht wil zeggen dat de leerling meer laat zien dan de leerkracht in het schooladvies als niveau had uitgedrukt. De score op de eindtoets valt dan hoger uit dan het eerder gegeven schooladvies.

De school kan vervolgens besluiten:

  • het advies naar boven bij te stellen; of
  • het advies te handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd.

Deze motiveringseis staat in art. 42 lid 2 WPO. De wet biedt de school geen mogelijkheid om het advies naar beneden bij te stellen.

Let op: In 2020 vond geen eindtoets en ook geen heroverweging plaats. Dit was het gevolg van noodmaatregelen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zie voor meer informatie over tijdelijke wijzigingen Corona op school: wat zijn de regels?

Basak en Zeynep

“De uitslag van de Cito-eindtoets heeft mij geholpen bij het in gesprek gaan met de school. Ik geloofde dat Basak meer kon, en vond haar leergierig.”

Lees over de ervaringen van moeder Zeynep en dochter Basak in “Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd”.

Maureen en Raisa

“Na de Cito-eindtoets vroeg ik de school om een nieuw gesprek. Er schoven drie medewerkers aan. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik een passend advies van groot belang vind.”

Hoe verliep het contact van Maureen met school en hoe gaat het drie jaar later met Raisa? Lees: “Alles staat of valt met de groepsleerkracht”.

Anna en Tim

”En het werd 545. Precies 545. Tim durfde de envelop op school niet open te maken. Hij nam hem mee naar huis en ik maakte hem open. Het advies werd heroverwogen en opgehoogd naar vwo.”

Lees over de ervaringen van moeder Anna en dyslectische zoon Tim in “Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte”.

Guillaume van den Bogaerde

“Het basisschooladvies geven we eind januari. De Linnaeusschool communiceert daarbij duidelijk: we zijn er nog niet en we blijven doorwerken. Als wij zien dat kinderen boven zichzelf uitstijgen, dan hogen we de adviezen nog na de Eindtoets op.”

Hoe kijkt een leerkracht aan tegen de heroverweging van een basisschooladvies? Meester Guillaume van de Linnaeusschool vertelt in “De laatste klap is een daalder waard”.