PPSI – Project Preventie Sexuele Intimidatie

Geplaatst door OCO op 20 februari 2007

PPSI is een expertisecentrum op het gebied van het bestrijden en voorkomen van (homo)seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs. Aansluitend op het werkgebied van vertrouwenspersonen kunt u bij PPSI ook terecht voor informatie over: pesten, agressie, geweld, discriminatie en racisme.

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt PPSI sinds 1992 samen met scholen aan de uitvoering van veiligheidsbeleid en de ondersteuning van vertrouwenspersonen in de uitoefening van hun functie.

PPSI richt zich in principe op personen die werkzaam zijn in het onderwijs, maar de lijst met veelgestelde vragen op de website van PPSI bevat voor ouders en leerlingen ook nuttige informatie. Met name over de taken en verschillende invullingen die een school kan geven aan de functie van vertrouwenspersoon.

Meer artikelen over Links