Tag: probleem

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Schorsing en verwijdering in het kort

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Veiligheid

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

PPSI – Project Preventie Sexuele Intimidatie

Uit vraag en antwoord > Links

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Pestweb

Uit vraag en antwoord > Links

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Oost/Watergraafsmeer versterkt band tussen school en ouder

Blogbericht van 30 november 2006