Tag: probleem

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Uit vraag en antwoord > Toelating middelbaar beroepsonderwijs

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid beroepsonderwijs

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm onvoldoende leerresultaten

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelatingsbesluit

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Tijdpad toelating

Veiligheid

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Pestweb

Uit vraag en antwoord > Links

PPSI – Project Preventie Sexuele Intimidatie

Uit vraag en antwoord > Links

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Oost/Watergraafsmeer versterkt band tussen school en ouder

Blogbericht van 30 november 2006