Tag: probleem

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelating

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Veiligheid

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Pestweb

Uit vraag en antwoord > Links

PPSI – Project Preventie Sexuele Intimidatie

Uit vraag en antwoord > Links

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Oost/Watergraafsmeer versterkt band tussen school en ouder

Blogbericht van 30 november 2006