Recht voor jou

De Raad voor de Rechtspraak heeft half februari 2007 een website voor jongeren gelanceerd. Op de site www.rechtvoorjou.nl staat informatie over komen jongeren van 14 tot en met 18 jaar door middel van verhalen, filmpjes, comics en infographics alles te weten over verschillende rechtsgebieden, de democratische rechtsstaat en rechtszaken. Ook met een voorbeeld als: “Ik heb gespijbeld.”