Respecteer stedelijke functie vrijescholen in stedelijk toelatingsbeleid!

Geplaatst door OCO op 22 oktober 2014
Onze school, de Vrijeschool Amsterdam Noord, is gestart na een bijzondere strijd om het recht op vrijheid van schoolkeuze. De ouders op deze school vonden het zo belangrijk dat hun kind(eren) deze vorm van onderwijs kunnen genieten, dat ze bereid waren een lange weg te gaan. Sommigen van ons gaan nog steeds letterlijk een lange weg, dagelijks van huis naar school en terug. Dat doen ze uit eigen beweging en met plezier: ze hebben de school van hun keuze gevonden.

Buurtvoorrang verkleint kansen ouders vrijeschool

Het stedelijk toelatingsbeleid dat nu wordt ingevoerd heeft tot gevolg dat ouders veel minder kans maken op plaatsing op een school buiten hun buurt omdat buurtkinderen voorrang krijgen. Dit is een te sterke beperking van de keuzevrijheid!

Stedelijke achterban

Onze school is gestart met steun van ouders uit een groot deel van Amsterdam en zij vormen onze achterban. Zij vormen ook de school: ca 20% van onze leerlingen komt niet uit Amsterdam-Noord en niet meer dan een handvol woont in de directe buurt van de school. Ook onze wachtlijst laat dit beeld zien: ca 50% van de leerlingen vanaf 2 jaar die nu zijn aangemeld komt van buiten Amsterdam-Noord.

Stedelijk toelatingsbeleid ontkent stedelijke functie vrijescholen

Vrijescholen hebben tot nu toe een stedelijke functie gehad in Amsterdam. Het is onderwijs gebaseerd op de antroposofische levensbeschouwing en daardoor bestemd voor een specifieke groep leerlingen. De leerlingen komen uit de hele stad, de vrijescholen staan slechts op 2 plekken in de stad (Zuid en Noord). Toch wordt de stedelijke functie met dit nieuwe plaatsingssysteem ontkend en wordt aan alle scholen een buurtfunctie toegekend. Wij achten dit onjuist!

Gemeenteraad

Op 23 oktober 2014 wordt de invoering van dit nieuwe beleid besproken door de raadscommissie Jeugd en Cultuur (JC), de vergadering begint om 9:00 uur en vindt plaats in het Stadhuis (De Rooszaal, 0239). Komt allen! En breng (kleine) kinderen gewoon mee: het gaat immers om hun toekomst?!

Zie voor meer informatie over de openbare vergadering van de raadscommissie, zie agendapunt 18:
http://zoeken.adam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3039

Facebook

Zie onderstaande  facebookpagina voor meer informatie en opiniestukken uit de media:
www.facebook.com/pages/Vrijheid-van-schoolkeuze-in-Amsterdam/1473718742889866

Petitie

Zie voor een online petitie waarin aanpassing van het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid bepleit wordt oor ouders die willen kiezen voor specifiek onderwijs dat niet in de buurt wordt aangeboden:
www.petities24.com/stop_het_nieuwe_voorrangsbeleid_primair_onderwijs_amsterdam

Namens de oudervereniging Vrijeschool Amsterdam-Noord
Nicoline Vink

12 Reacties

 • Gepost door Mirte op 10 december 2015 om 22:25 | Permalink

  De oplossing is misschien eerder de eerste keus niet postcodegebied afhankelijk te maken, de rest wel. Dan kan het lotingsysteem gewoon blijven.

 • Gepost door Jasmijn Reemer op 3 december 2015 om 23:39 | Permalink

  Ik maak mij zorgen om het toelatingsbeleid in Amsterdam, niet alleen omdat ouders hun kinderen niet het onderwijs kunnen laten genieten dat zij voor hun kind wensen, maar ook omdat het voor met name Het vrije school onderwijs essentieel is dat ouders bewust kiezen voor deze vorm van onderwijs.

  Als ouder sta ik op een bepaalde manier in het leven en maak op een bepaalde manier deel uit van onze gezaamlijke maatschappij. Ik doe dat vanuit de antroposofie, welke mij een mensbeeld geeft waarin ik mij kan vinden. Om die reden wil ik dat mijn kind naar een vrije school gaat, omdat het kind daar dezelfde waarden, normen en denkbeelden meekrijgt die ik voor mijn kind essentieel vind in de opvoeding. Vanuit de antroposofie is een school niet enkel voor het ontwikkelen van de intelligentie, maar voor het vormen van een evenwichtig, gelukkig en dicht bijzichzelf staand eigenbeeld. Een school staat dus niet los van de opvoeding, maar heeft net als de ouders een opvoedkundige taak. Daarom reisde ik met mijn kind van Amsterdam noord naar zuid om mijn kind daar naar de vrije school te laten gaan. Dat heb ik met mijn oudste acht jaren lang gedaan.

  Tot mijn geluk kwam er door veel vraag en inspanning, vanuit de ouders die dat wenste een vrije school in Amsterdam Noord, niet vanuit de gemeente (die werkt zelfs tegen door de school niet een eigen schoolnummer en daardoor eigen bestuur te laten hebben). Mijn jongste geniet van een vrije school in Amsterdam Noord, waarbij we er binnen een half uur zijn ipv binnen anderhalf uur heen en weer terug naar zuid. Ik betaal meer schoolgeld met liefde omdat er met duurzame en antroposofisch verantwoorde materialen en vakleerkrachten wordt gewerkt. Met de ouders en kinderen die tevens op de vrije school zitten heb ik in ieder geval een ding gemeen, we hebben allemaal bewust voor dit type onderwijs gekozen en staan allemaal op dezelfde bewuste manier in de opvoeding van onze kinderen.

  Ik vind het een schande dat er nu er een vrije school in Amsterdam Noord is, deze geen kinderen meer krijgt die graag naar deze school willen, maar kinderen krijgt die de school maar op hun lijstje hebben gezet, omdat hij ‘wel leuk’ is, of dichtbij of ik moet toch iets op dat lijstje zetten… Waardoor ouders met de zelfde grondslag weer verplicht worden om naar Amsterdam zuid, Zaandam, Almere of Haarlem te gaan. Dit is voor de kinderen een enorme belasting, dat heb ik zelf in mijn jeugd ervaren en ook met mijn oudste zoon.

  Dit is echter ook niet goed voor de school, omdat je als vrije school ouder ook geacht wordt om je enorm in te zetten voor de school, niet een keer een ochtendje te helpen, maar echt actief in de gemeenschap van de school te functioneren. Zodra het aantal kinderen dat geplaatst wordt door de gemeente ipv door de vurige wens van hun ouders zal de school geen gedegen, goed onderbouwde vrije school worden. Denk bv aan de Muziekpaleis ondersteuning, de toneel kleding en stukken, de jaarfeesten, de jaarmarkten, de bibliotheek, de aankleding in de school, het door ouders zelfgemaakte speelgoed, en nog veel en veel meer.

  Een vrije school is nou eenmaal geen buurtschool, als dat wel zo was, dan hadden we geen vrije scholen nodig in de wereld, maar overal ter wereld vind je vrije scholen (waldorf educatie) waar ouders hun kinderen met liefde heen brengen. En als ouders brengen we onze kinderen naar een school omdat we willen dat ze meer leren dan wij ze als ouders zelf zouden kunnen meegeven.

  Zoals mijn man zei, die zelf geen vrije school achtergrond heeft, toch bijzonder dat ik als ik aardige interessante mensen tegen kom, zij in drie op de vier keer vrije school achtergrond blijken te hebben…

  Deze restrictie in plaatsings vrijheid, die de gemeente door hun advies aan de vrije school-ouder groep bij de oprichting, om onder het openbare scholen bestuur te hangen (tijdelijk, tot er een schoolnummer zou komen) moet nu niet inhouden dat de gemeente het nummer niet toekent en daardoor de school kapot maakt en de kinderen weer naar de andere kant van de stad of nog erger de stad uitjaagt om de gewenste onderwijsvorm te volgen.
  Daarnaast de urgentie van een eigen lokatie negeert en er zelfs door het plaatsingsbeleid voor zorgt dat de school niet meer zal kunnen verhuizen, omdat de kinderen postcode gebonden zijn.

  Met vr.gr.,
  Jasmijn Reemer
  Ouder van vrije school leerlingen en zelf vierde generatie oud-leerling.

 • Gepost door Ariëlla Krijger op 3 december 2015 om 13:30 | Permalink

  Ik lees net over de begrijpelijke vraag om een stedelijke functie van vrijescholen… Ik meen niet beter te weten dan dat er door het gehele land bij alle vrijescholen al decennia lang sprake is van een zelfs regionale functie. Een door alle overheden geaccepteerd feit. Maar goed, je zou de stad Amsterdam ook kunnen opvatten als een eigen regio.

  Kiezen voor een CONCEPTschool, zoals Susanne de Goeij dat als een van de oprichters van Kairos zo treffend benoemt, is een keuze voor een school die onderwijspedagogisch het best aansluit bij het eigen opvoedingsconcept. Dit feit als gemeentelijke overheid ontkennen, doet ernstig afbreuk aan de vrijheid van schoolkeuze door ouders als eerstverantwoordelijken voor hun kinderen. Of het nu gaat om de keuze voor een levensbeschouwing of voor een onderwijspedagogisch concept – die grens is soms moeilijk te trekken. Binnen een democratie is deze vrijheidsinperking ernstig. In z’n effect heeft dit trekken van de Sovjettijd van weleer (inmenging van de overheid in de opvoeding van kinderen), in z’n intentie echter niet want het streven naar een evenwichtig toelatingsbeleid verdient eveneens begrip. Een lastig dilemma.

  Mijn gedachte om tot oplossing te komen houdt rekening met de korte en de middellange termijn: 1) laat Jade gewoon wel naar Kairos gaan, en 2) herijk de criteria en neem daarbij kennis van de onderscheidende betekenis van conceptscholen en in dit geval vooral van het werk van het lectoraat Waarde en waarden van het vrijeschoolonderwijs dat in 2014 van start ging aan de Hogeschool Leiden. Dat verheldert de onderscheidende waarde van dit concept, en toont waar de verbinding te vinden is met het overige onderwijs.

 • Gepost door Mirte Slaats op 3 december 2015 om 12:37 | Permalink

  De reactie van Hetty Lieftink, programmamanager van het toelatingsbeleid, in het Parool over een teleurgestelde moeder, wiens kind werd uitgeloot bij de vrije school:

  “Er zijn nog genoeg andere scholen, ook conceptscholen, waar plek is. Alleen geen vrije school inderdaad.”

  Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

  “Er zijn nog genoeg andere scholen.”

  Waarom bestaan er dan überhaupt dan nog verschillende scholen, voor wie? Alles wordt maar op 1 hoop gegooid, ouders hebben geen vrije keus meer! Dit is echt heel kwalijk. Een conceptschool als de vrije school zou NIET onder de buurtvoorrang moeten vallen. Er zijn veel ouders die er graag voor om willen fietsen, zoals ik. Ook wij zoeken een school die aansluit op hoe wij in het leven staan, maar ook voor ons vallen die buiten het postcode gebied. Doe hier alsjeblieft wat aan. Geef ouders hun vrije keus terug!

 • Gepost door marika ortmans op 2 december 2015 om 20:40 | Permalink

  We zijn nu alweer dik een jaar verder sinds dit geplaatst hoofdbericht met de titel Respecteer stedelijke functie vrijescholen in stedelijk toelatingsbeleid! en weer speelt een probleem met het toelatingsbeleid voor scholen dat de gemeente Amsterdam hanteert.

  Het stedelijk toelatingsbeleid laat namelijk niet toe dat het dochtertje van Susanne de Goeij (Susanne is medeoprichtster van Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord) naar deze school kan gaan. Haar verhaal is deze maand uitgebreid in de pers aan de orde geweest.

  Ik vind het belangrijk dat ouders met een bepaalde overtuiging en dat kan christelijk, islamitisch enz. of in dit geval antroposofisch zijn, hun kinderen naar een school kunnen laten gaan die dezelfde overtuiging hanteert. Dit is zo in Nederland om zorgvuldig met religieuze en culturele wensen van bewoners om te gaan. Een groot goed lijkt mij waar we niet van moeten afstappen.

  Ik vraag u of uw beleid zodanig kunt veranderen dat scholen als vrijescholen weer een stedelijke functie krijgen.

 • Gepost door Martin op 27 oktober 2014 om 21:53 | Permalink

  Ik ben voor goede openbare scholen overal. Ik vind dat de “vrijheid” van onderwijs om dan cult scholen mogelijk te maken wat ver gaat. Ik ben geen fan van islamitisch, christelijk of antroposofische scholen.

 • Gepost door Annebet van Mameren op 27 oktober 2014 om 09:07 | Permalink

  Ik wil toch even advocaat van de duivel spelen. Volgens mij maakt het heel erg uit waar je woont of dit nieuwe beleid een vooruitgang is of niet. Wij wonen in centrum en ‘vroeger’ konden wij maar kiezen uit 1 school, waar mijn zoon ook nog eens uitgeloot werd (de Boekmanschool). We zijn toen door de gemeente gevraagd om hierover te praten en hun alternatief was De Burght in de Jordaan, omdat dat ook stadsdeel centrum is. Dat is heel erg ver van ons vandaan (Weesperplein). Daarbij kwam ook dat ik hem graag naar een Montessorischool gestuurd had, maar we vielen net buiten het voedingsgebied van de twee dichtstbijzijnde Montessorischolen (ASVO en De Pinksterbloem). De Boekmanschool was de enige school waar we wel toegang toe hadden, dus dat was erg frustrerend.

  De twee scholen van mijn voorkeur bevinden zich binnen loopafstand, maar in een ander postcode. We hadden daar geen kans. Alle scholen hadden hun eigen postcodebeleid. Met het nieuwe centrale beleid hebben we wel toegang tot deze scholen. Dus ik ben er blij mee. Voor onze buurt is het nieuwe beleid echt een vooruitgang.

  Daarnaast golden in Zuid, West en watergraafsmeer al soortgelijke regels en deze hebben veel verbetering opgeleverd. Ook moest je je eerst bij elke school apart inschrijven, waardoor het erg onoverzichtelijk was hoeveel kinderen een plek zochten. Nu gaat alles centraal.
  Ik heb alleen wel gehoord dat de eenpitters weer een aparte aanmeldingsprocedure willen opstarten.

  Bovendien wordt er nu gekeken naar afstand en niet meer naar postcode of stadsdeel. Met het vroegere beleid had je echt pech als je (zoals wij) aan de rand van het postcodegebied woonde. We konden de scholen bijna zien, maar konden er niet terecht, terwijl de kinderen die veel verder weg woonden, maar in het juiste postcodegebied woonden wel toegang hadden. Wij kwamen in categorie 4 terecht, terwijl er in categorie 2 al geloot moest worden. Uiteindelijk kon mijn zoon toch terecht op de Boekman, dus het is wel goed gekomen.

  Nu begreep ik van een moeder van de ASVO dat kinderen die passend onderwijs nodig hebben binnen een reguliere basisschool niet gebonden zijn aan de scholen in hun buurt en daardoor zijn ze bij de ASVO bang dat er alleen nog maar ‘rugzak kindjes’ toegelaten zullen worden. Klopt dat? Voor mij was het de eerste keer dat ik het hoorde.

  Ik vraag me ook af wat het alternatief is; als kinderen uit de buurt geen voorrang zouden krijgen. Volgens mij komen er dan weer wachtlijsten vanaf de geboorte bij sommige scholen en dat willen we ook niet.

  Ik help ook internationale gezinnen (expats) met het vinden van een geschikte school voor hun kinderen. Als voor deze gezinnen het beleid van wachtlijsten vanaf de geboorte weer zou terugkeren, dan hebben ze helemaal geen kans meer om hun kinderen naar een goede Nederlandse school te sturen. Hetzelfde geldt voor mensen die vanuit een andere plaats naar Amsterdam verhuizen.

  Volgens mij is het onmogelijk om iedereen tevreden te stellen.

 • Gepost door Esther op 23 oktober 2014 om 22:17 | Permalink

  Zo gek is dit nieuwe beleid toch ook niet. Ik vind het belachelijk dat ouders hun kinderen lang laten reizen naar een school. Je hebt als ouder nog steeds keuze uit genoeg scholen!

  • Gepost door R op 24 oktober 2014 om 13:41 | Permalink

   I completely disagree!! You are creating ghettos again. I’m obliged to go in a school that I don’t like even if it is 5 minutes from home I don’t care. I rather drive or bike more and go the school I like. Kids enter with 4 and go out with 12 is a long time in a place you don’t like.

 • Gepost door Bibi op 22 oktober 2014 om 19:44 | Permalink

  Als er scholen zijn die erg gewild zijn, en scholen die niet gewild zijn, is de oplossing om de minder gewilde scholen te verbeteren, en aantrekkelijker te maken. Niet de keuze vrijheid van ouders weg te nemen.

  Ik weet uit ervaring hoe erg het is om een kind op een school in de buurt te hebben, en er achter te komen dat mijn kind noch ik daar een aansluiting kan vinden, en hoe fijn het is dat er de mogelijkheid is om iets anders te kiezen, in een ander stadsdeel dat wel bij ons past.

  • Gepost door R op 24 oktober 2014 om 13:42 | Permalink

   I agree with this reaction. Very wise

 • Gepost door Roos Teijken op 22 oktober 2014 om 14:18 | Permalink

  Volgens mij hebben alleen de grote schoolbesturen baat bij het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid. Ze hebben de scholen volledig uitgekleed, nu lopen de ouders weg en die worden met dit nieuwe beleid vastgelegd aan scholen waar ze niet voor zouden kiezen.

Meer artikelen over Blog