Tag: opinie

Onderwijsachterstanden zijn er om weg te werken

Blogbericht van 16 november 2016

Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

Blogbericht van 27 oktober 2016

Ook gewichtenleerlingen verdienen goed onderwijs, weinigen krijgen het

Blogbericht van 9 mei 2016

Effectieve scholen voor gewichtenleerlingen: ze zijn er wel, maar het zijn er niet veel

Blogbericht van 13 april 2016

Vier excellente scholen voor gewichtenleerlingen

Blogbericht van 13 april 2016

Terugdringen onderwijsachterstand vraagt actieve ouders

Blogbericht van 8 december 2015

Is dit de regie die ouders willen hebben?

Blogbericht van 7 november 2015

Respecteer stedelijke functie vrijescholen in stedelijk toelatingsbeleid!

Blogbericht van 22 oktober 2014

“Oudernetwerk OCO bittere noodzaak”

Blogbericht van 29 maart 2011

Bezuiniging passend onderwijs raakt ons allemaal

Blogbericht van 21 februari 2011

Verdwaald in het speciaal onderwijs

Blogbericht van 29 april 2010

Ouderambassadeur geeft reactie op de Voortgangsrapportage Convenant Kleurrijke Scholen

Blogbericht van 5 november 2008

Ouderambassadeur spreekt in bij onderwijscommissie

Blogbericht van 18 september 2008

Maak plaats voor talent

Blogbericht van 20 juni 2008

Niet wachten met maatregelen tegen segregatie in basisonderwijs

Blogbericht van 18 maart 2008

Actievoerende leerling spekt kas van onderwijsbestuurders

Blogbericht van 18 november 2007

Wat ouders zouden moeten weten

Blogbericht van 26 oktober 2007

Rekenschap afleggen is een mentale kwestie

Blogbericht van 30 mei 2007

Waar komen die zwakke scholen vandaan?

Blogbericht van 29 mei 2007

Duidelijkheid gewenst over verschillen tussen schooladvies en Citoscore per school

Blogbericht van 22 februari 2007

Openingsrede OCO door grondlegster Karina Schaapman

Blogbericht van 6 december 2006