RMC

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

RMC staat voor de Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Sinds 2002 zijn scholen verplicht om niet-leerplichtige jongeren die zonder (voldoende) diploma de school verlaten, te melden bij de gemeente. De gemeente moet deze jongere als voortijdig schoolverlater registreren.

De overheid doet er alles aan om te voorkomen dat jongeren op de arbeidsmarkt komen zonder een diploma dat een kans biedt op geschoold werk. Ze moeten minimaal een diploma op mbo-2-niveau hebben. Jongeren die zijn aangemeld bij de RMC worden geholpen om terug naar school te gaan of om werk te vinden waarbij ze een diploma kunnen halen.

Meer artikelen over Blog