Wat is praktijkonderwijs?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 20 februari 2019
Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onderwijs op een praktijkschool bereidt leerlingen voor op makkelijk werk.

Voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs duurt zes jaar. Onderwijs op een praktijkschool is bedoeld voor leerlingen die:

Makkelijk werk

Een praktijkschool bereidt leerlingen voor op makkelijk werk. Leerlingen volgen theorie. Er wordt gewerkt aan de houding, het karakter en sociale vaardigheden (art. 10f lid 3 WVO). De praktijkschool helpt leerlingen meestal bij het vinden van een baan.

Schooldag

Leerlingen op een praktijkschool hebben een lesrooster. De lessen zijn praktijkgericht. Leerlingen krijgen veel begeleiding in kleine klassen. Een ander verschil met leeftijdsgenoten is dat leerlingen op een praktijkschool maximaal 5,5 uur per dag les volgen (art. 10f lid 3a WVO).

Aanmelden

Leerlingen kunnen naar een praktijkschool met een speciale verklaring. Meer informatie over deze verklaring is te lezen in het artikel Wat is speciaal onderwijs?.

Na de praktijkschool

Leerlingen die een school voor praktijkonderwijs verlaten ontvangen een getuigschrift praktijkonderwijs. Deze leerlingen hoeven daarna niet meer naar school (art. 4a lid 2 Lpw). Leerlingen kunnen na de praktijkschool doorstromen naar een entreeopleiding op het mbo. De entreeopleiding is bedoeld voor studenten zonder vooropleiding (art. 7.2.2 lid 1 onder a WEB). De entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt (assisterend werk) en geeft recht om door te stromen naar een mbo-2-opleiding (art. 7.2.2 lid 3 WEB). De entreeopleiding staat ook wel bekend als mbo niveau 1. Deze opleiding duurt 1 jaar (art. 7.2.4a lid 3 onder a WEB).

Meer informatie over doorstromen naar het mbo is te vinden in het artikel Van vmbo naar mbo? Check welk niveau je kan volgen.