Scholen evalueren hun resultaten onvoldoende

Geplaatst door OCO op 20 mei 2008

Door onvoldoende zicht op hun resultaten kunnen scholen en schoolbesturen moeilijk sturing geven aan de kwaliteit van hun onderwijs. Het systematisch evalueren is van essentieel belang, maar gebeurt op bijna tweederde van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs niet of nauwelijks. Dit schrijft de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen.

Het onderwijs in Nederland is op de meeste scholen ‘beslist voldoende’, maar er zijn wel een paar puntjes van zorg, meldt de onderwijsinspectie. Er zijn steeds meer kinderen die niet goed zijn in taal en rekenen en de inspectie maakt zich ook zorgen over het aantal schoolverlaters. De inspectie wil daarom dat scholen regelmatiger leerlingen gaan toetsen.

Uit het jaarverslag van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het voortgezet onderwijs afneemt op cruciale punten. Er wordt niet goed gebruik gemaakt van de onderwijstijd, er is lesuitval en de kwaliteit van docenten is zorgelijk.

Onderwijsverslag 2006/2007 onderwijsinspectie

Meer artikelen over Blog