Schoolbestuur STAIJ in zwaar financieel weer

Geplaatst door OCO op 9 oktober 2012

Op 8 oktober werd duidelijke dat Schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ in financieel zwaar weer verkeerd. De jaarrekeningen over 2010 en 2011 bestonden uit tekorten van 1,7 en 1,8 miljoen euro. Uit een gepubliceerd extern rapport in opdracht van Stadsdeel Oost blijkt dat de herziene begroting 2012 sluit met een verlies van 1,9 miljoen euro.

STAIJ is verantwoordelijk voor 18 openbare basisscholen in Amsterdam Oost, de stadsdeelraad is toezichthouder.

Het stadsdeelbestuur maakt zich nu grote zorgen over de situatie bij STAIJ. In opdracht van Stadsdeel Oost onderzocht Infinite Financieel BV de financiële documenten van het schoolbestuur. In dit rapport concludeert Infinite dat er urgent aan het herstel van de financiële positie moet worden gewerkt, zo vermeld het stadsbestuur op haar website. Lieke Thesingh zegt hierover: ‘Het stadsdeelbestuur neemt de conclusies en aanbevelingen die in dit rapport staan over. Als STAIJ nu alle zeilen bijzet, kan het tij nog gekeerd worden.’ Lieke Thesingh beheert sinds 3 mei 2010 de portefeuilles Vernieuwing Sociaal Domein, Welzijn en Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Het stadsdeel heeft de afgelopen maanden een aantal maatregelen moeten nemen. Na het verschenen rapport volgt nog een risicoanalyse. Op 16 oktober zal de stadsdeelraad een nieuw bestuur uitkiezen, ook zullen er bestuursleden gaan uittreden. STAIJ zal flink moeten korten in de uitgaven. Op zeer korte termijn verwacht Stadsdeel Oost een zogenoemd ‘’negenmaandsrapportage’’ over 2012. Dat moet een aanzet tot een reorganisatie en een formatieplan voor het schooljaar 2012/2013 zijn. Lieke Thesingh laat veder weten: ‘STAIJ zit in de gevarenzone.’ De wethouder neemt ook de rol van het stadsdeel kritisch onder de loep: ‘We hebben ons teveel gericht op de kwaliteit van het onderwijs en te weinig op de financiën. Ik ben met de deelraad in gesprek over hoe we de rol van toezichthouder kunnen verbeteren.’

STAIJ verklaarde eerder dat het tekort op de jaarrekening van 2010 het gevolg was van incidentele investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Die kwaliteit is inderdaad verbeterd, op dit moment is er geen enkele school met de uitdrukking ‘zwak’. Stadsdeel Oost heeft het toezicht verscherpt toen in juni 2012 bleek dat de jaarrekening 2011 opnieuw een fors tekort liet zien.

Op 31 oktober 2012 gaat de stadsdeelraad het rapport en de financiële situatie bij STAIJ bespreken.

Download
Rapportage Financiële documenten Staij, Infinite Financiëel, Utrecht 8 oktober 2012

Meer artikelen over Blog