Schoolleiding

In de meeste scholen heet degene die de leiding heeft ‘directeur’. In vwo-/havoscholen heet de directeur ‘rector’. De schoolleiding bestaat verder uit adjunctdirecteuren of conrectoren en coördinatoren die speciale dingen regelen. Brugklascoördinatoren en zorgcoördinatoren bijvoorbeeld. Directeuren en rectoren zijn verantwoordelijk voor alles wat er op hun school gebeurt. Zij nemen besluiten over straffen zoals schorsing of verwijdering. Met hen moet je een gesprek aanvragen als je een verschil van mening hebt met een leraar.