Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Bent u het oneens met de beslissing om uw kind te verwijderen vanwegen onvoldoende leerresultaten? Bijvoorbeeld als gevolg van een ‘doubleerverbod’ of een ‘afstroombeslissing’? Dan hebt u als ouder/verzorger de mogelijkheid om de school een genomen beslissing te laten heroverwegen. Dit gebeurt door middel van een bezwaarschrift bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt vervolgens een nieuwe beslissing of laat de beslissing in stand.

Checklist bezwaarschrift

Het is aan te bevelen dat het de volgende elementen bevat om in behandeling te worden genomen:

 1. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
 2. Verzenddatum, binnen 6 weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 3. De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
 4. De naam van uw kind.
 5. Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 6. Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
 7. Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
 8. Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
 9. Uw naam en adres.
 10. Uw handtekening.

In welke situaties is bezwaar mogelijk?

Een aantal zwaarwegende beslissingen zijn in de onderwijswetgeving voorzien van een bezwaarmogelijkheid. U kunt in elk geval een bezwaarschrift:

Doubleerverbod voortgezet onderwijs

 • In de schoolgids zijn de regels van de school opgenomen over bevordering. Een regel kan zijn dat een leerling niet twee keer mag blijven zitten of niet twee opeenvolgende jaren mag blijven zitten. Als dat toch gebeurt dan leidt de beslissing dat een leerling blijft zitten tot een verwijdering op grond van onvoldoende leerresultaten, dit mag alleen aan het einde van het schooljaar op grond van art. 8.15 lid 1 WVO 2020. Een bezwaar hiertegen heeft alleen zin indien de leerling een bespreekgeval is en een heroverweging van de beslissing alsnog leidt tot het overgaan van de leerling.

Afstroombeslissing voortgezet onderwijs

 • In de schoolgids zijn de regels van de school opgenomen over afstroom. Een regel kan zijn dat een leerling bij bepaalde cijfers niet mag doorstromen op het huidige niveau maar moet afstromen naar een lager niveau. Als dat toch gebeurt en de school de onderwijssoort op een lager niveau niet zelf aanbiedt, dan leidt de afstroombeslissing tot een verwijdering op grond van onvoldoende leerresultaten. Dit mag alleen aan het einde van het schooljaar op grond van art. 8.15 lid 1 WVO 2020
 • Een bezwaar hiertegen heeft alleen zin indien de leerling een bespreekgeval is en een heroverweging van de beslissing alsnog leidt tot het overgaan van de leerling op het huidige niveau.

GPO

Alle geschillen over verwijdering in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, ook zaken die geen passend onderwijs betreffen, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie Passend Onderwijs (GPO), zie onderwijsgeschillen.nl. Wanneer een geschil in behandeling is bij de GPO wacht het schoolbestuur eerst het oordeel van de GPO af voordat het een beslissing op bezwaar neemt.

Bezig met het schrijven van een bezwaarschrift? Bel OCO!