Schooluitval

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Schooluitval is het van school gaan zonder diploma. Andere woorden daarvoor zijn ongekwalificeerde uitstroom of voortijdig schoolverlaten.

De school is verplicht om jongeren die zonder diploma de school verlaten aan te melden bij de gemeente. Via de Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) wordt geprobeerd deze jongeren terug op school of aan het werk te krijgen.

Meer artikelen over Blog