Slaag- en zakregeling aangescherpt

Geplaatst door OCO op 19 mei 2012

Strengere exameneisen om calculerend gedrag bij leerlingen te voorkomen. Het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal eindexamen behaalde cijfers moet vanaf dit schooljaar voldoende zijn. Slagen met hoge cijfers voor het schoolexamen en onvoldoendes voor het centraal eindexamen is voorbij.

Toch calculeren? Check hieronder wat je precies nodig hebt om te kunnen slagen. Druk op havo/vwo of vmbo en bekijk een filmpje waarin meer uitleg wordt gegeven over de strengere exameneisen.

Dit jaar gezakt? Komend schooljaar (2012-2013) worden de exameneisen nog strenger. Leerlingen mogen dan maximaal één 5 op hun eindlijst hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde. De overige twee kernvakken moeten met een voldoende worden afgesloten.

Je bent geslaagd voor havo/vwo als:
• Het gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers een 5,5 of hoger is;
• Je een ‘voldoende’ of ‘goede’ beoordeling voor CKV en lichamelijke opvoeding hebt behaald.

EN er sprake is van één van de volgende situaties:
• Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger;
• Je hebt een 5 als eindcijfer, maar haalde voor de rest een 6 of hoger;
• Je hebt een 4 als eindcijfer, maar haalde voor de rest een 6 of hoger, dan moet het gemiddelde eindcijfer een 6 of hoger zijn;
• Je hebt een 4 en een 5 als eindcijfer, of twee 5’en, maar haalde voor de rest een 6 of hoger, dan moet het gemiddelde eindcijfer een 6 of hoger zijn.

Met een 3 als eindcijfer, of lager, ben je gezakt.

Je bent geslaagd voor vmbo als:
• Het gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers een 5,5 of hoger is;
• Je een ‘voldoende’ of ‘goede’ beoordeling voor het kunstvak, lichamelijke opvoeding en het sectorwerkstuk hebt behaald.

EN er sprake is van één van de volgende situaties:
• Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger;
• Je hebt een 5 als eindcijfer, maar haalde voor de rest een 6 of hoger;
• Je hebt een 4 als eindcijfer en de andere eindcijfers zijn een 6 of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer een 7 of hoger;
• Je hebt voor twee vakken een 5 als eindcijfer, maar haalde voor de rest een 6 of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer een 7 of hoger.

Met een 3 als eindcijfer, of lager, ben je gezakt.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog