Spijbelen

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

De lessen die je op je rooster hebt staan, zijn verplicht. School kan je er persoonlijk op aanspreken als je spijbelt. Als je veel spijbelt, meldt de school dat aan de leerplichtambtenaar. Die gaat dan uitzoeken of er een ernstige reden voor is. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die zich zorgen maken of het wel goed met je gaat. Daardoor kan je goed worden doorverwezen. Als je op jezelf woont, moet je de school zelf vertellen dat je ziek bent of dat er andere belangrijke omstandigheden zijn waardoor je niet naar school kunt.