Tag: *leerplichtambtenaar

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Leerplichtambtenaren tijdens corona

Blogbericht van 7 juli 2020

Leerplichtambtenaar

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Ouderperspectief in handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Blogbericht van 9 oktober 2014

Wat is leerplicht?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ombudsman vindt thuiszittende leerlingen een misstand

Blogbericht van 24 januari 2011

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Sancties

Actie tegen luxeverzuim rond kerstvakantie

Blogbericht van 17 december 2008

Speuren naar spijbelaars op Schiphol

Blogbericht van 10 juni 2008

Amsterdam heeft Bureau Leerplicht Plus

Blogbericht van 15 februari 2008

Spijbelen

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Hoe kan vrij gevraagd worden in ‘gewichtige’ omstandigheden en wie beslist?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Meer leerplichtcontrole voor kwalificatieplicht

Blogbericht van 18 juli 2007

Ik schitter door aanwezigheid

Blogbericht van 15 maart 2007

Bijna 4300 boetes voor spijbelen

Blogbericht van 6 december 2006