Stadsdeel West geeft uitvoering aan ‘Kleurrijke basisscholen’

Geplaatst door OCO op 23 september 2010

Het convenant ‘Buurtschoolbeleid Basisonderwijs West’ bevat nieuwe regels voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen op basisscholen in West. Uiteindelijk doel is om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school te laten gaan. Het buurtschoolbeleid gaat in op 1 januari 2011.

Heldere plaatsingsprocedures in heel West
Vanaf 1 januari 2011 gelden op alle basisscholen in West dezelfde regels voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen. Dit is een belangrijke verbetering omdat op dit moment de regels per school verschillen. Met de nieuwe regels wordt de plaatsingsprocedure dus helder en inzichtelijk.

Centraal aanmeldpunt
Een belangrijke wijziging is dat de leeftijd voor het aanmelden van een kind voor alle scholen is verlaagd naar twee jaar. Daarnaast gebeurt het aanmelden niet meer bij de school zelf, maar bij een centraal aanmeldpunt. Dit centrale aanmeldpunt, dat door de schoolbesturen gezamenlijk wordt opgericht, registreert alle aanmeldingen van kinderen en verzorgt ook de plaatsing.

Nieuwe regels bij te veel aanmeldingen
Kinderen, waarvan al broertjes en zusjes op de school zitten, krijgen voorrang. Dit geldt ook voor kinderen die al naar de voorschool gaan die bij de school hoort. Verder hanteren de scholen voorrangsgebieden in het geval van te veel aanmeldingen. De buurt waarin het kind woont geldt als belangrijkste criterium. Tot slot hebben het stadsdeel en de schoolbesturen aanvullende afspraken gemaakt over het groeien van een school, om te voorkomen dat scholen elkaar ‘leegzuigen’.

Kleurrijke scholen
In 2007 werd door de centrale stad, alle stadsdelen en alle schoolbesturen het convenant ‘Kleurrijke basisscholen’ ondertekend om gemengde scholen te bevorderen door middel van afspraken over plaatsing van leerlingen en over schoolgrootte. Dit is nu in West geconcretiseerd met het convenant ‘Buurtschoolbeleid Basisonderwijs West’ dat op donderdag 23 september 2010 door stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer en de schoolbesturen van stadsdeel West is ondertekend.

Download
Convenant Buurtschoolbeleid West

Meer artikelen over Blog