Stichting VSA roept scholen op loting uit te stellen

Geplaatst door OCO op 1 april 2011
Mede namens 1.300 ouders heeft de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (Stichting VSA) scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam per brief gevraagd de loting voor toegang van leerlingen tot de brugklas uit te stellen.

De tijd die hiermee wordt gewonnen, kunnen scholen gebruiken om beter te kijken naar mogelijkheden extra capaciteit te realiseren. Doel is meer kinderen in de eerste ronde op hun school van voorkeur te kunnen plaatsen, waardoor minder kinderen worden uitgeloot. De Stichting VSA wordt hierin gesteund door de Amsterdamse wethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher en de Amsterdamse basisscholen.

Voorzitter Krijn van Beek van de Stichting VSA zegt over de situatie:

“Ondanks alle inspanningen van onze stichting en de gemeente is het probleem voor het komende schooljaar nog groter dan vorig jaar. Meer scholen loten en meer kinderen worden uitgeloot. En alternatieven voor uitgelote kinderen zijn er nauwelijks, want vrijwel alle Amsterdamse scholen met een voldoende van de onderwijsinspectie zitten na de eerste ronde vol. Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich niet langer verschuilen achter het OSVO, dat aantoonbaar niet in staat is gebleken dit groeiende probleem op te lossen. Daarom hebben we de scholen gevraagd de loting uit te stellen en zelf na te denken over het realiseren van extra capaciteit. Scholen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben zich bovendien gecommitteerd tot het bieden van voldoende capaciteit op scholen van voldoende kwaliteit. Die verplichting dreigt nu niet te worden nagekomen. ”

Mochten de scholen het verzoek niet inwilligen, dat overweegt de Stichting VSA een kort geding aan te spannen bij de president van de Rechtbank Amsterdam.

Meer artikelen over Blog