Strengere exameneisen vanaf 2011

Geplaatst door OCO op 24 oktober 2008

Middelbare scholieren kunnen in de toekomst hun diploma alleen nog behalen met gemiddeld een voldoende voor het centraal examen.

Eén vijf
Ook mogen zij voor het eindexamen (gemiddelde schoolexamen én centraal examen) maximaal nog maar één vijf halen voor een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Dit heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs bekend heeft gemaakt. Zij zet daarbij in op strengere examennormen, betere schoolexamens en minder verschillen in de cijfers tussen het schoolexamen en het centraal examen. “Leerlingen worden uitgedaagd maximaal te presteren en zijn verzekerd van een goede aansluiting op het vervolgonderwijs”, aldus Van Bijsterveldt. De nieuwe exameneisen gaan vanaf examenjaar 2011-2012 in.

Centraal examen gemiddeld voldoende
Het eindcijfer van het examen is het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen. Behaalde onvoldoendes voor het centraal examen kunnen leerlingen nu nog compenseren met voldoendes van het schoolexamen. Dit wil de staatssecretaris veranderen. Leerlingen kunnen in de toekomst alleen slagen als het eindcijfer voor het centraal examen gemiddeld een voldoende is. Daarnaast mogen examenkandidaten van havo en vwo maximaal één vijf binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer halen. Over deze norm vraagt Van Bijsterveldt aanvullend advies van de Onderwijsraad voor het vmbo. Met de maatregelen volgt zij voor een groot deel het advies op uit het Onderwijsraad-rapport “Doorstroom en talentontwikkeling” en sluit zij aan bij de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem.

Verklein verschillen centraal examen en schoolexamen
Een aantal scholen vertoont jaar na jaar te grote verschillen in cijfers van het centraal examen en schoolexamen. Deze verschillen kunnen duiden op te makkelijke schoolexamens. Dit komt de kwaliteit niet ten goede. Na waarschuwingen krijgen scholen eerst zelf de kans om orde op zaken te stellen. Wanneer verbeteringen uitblijven kan de Inspectie uiteindelijk adviseren om het examen bij die scholen door de staatsexamencommissie te laten afnemen. Daarbij concentreert de Inspectie zich allereerst op scholen waar het verschil groter is dan één punt.

Betere schoolexamens
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de schoolexamens. Hierdoor bestaan er kwaliteitsverschillen. Om dit te voorkomen willen scholen meer standaardisatie aanbrengen in de schoolexamens. De VO-Raad heeft hiertoe al stappen gezet. Scholen gaan goede voorbeelden van schoolexamens onderling uitwisselen en starten in het najaar van 2008 pilots om de inhoud en de beoordeling van schoolexamens te verbeteren.

Geleidelijke invoering
Met de invoering vanaf examenjaar 2011-2012 bouwt de staatssecretaris een overgangsperiode in om scholen de mogelijkheid te geven hun onderwijsprogramma aan te passen aan de nieuwe exameneisen. Door deze maatregelen geeft Van Bijsterveldt een extra kwaliteitsgarantie aan een diploma.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog