Tag: beroepen

Wat is burgerschap in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling middelbaar beroepsonderwijs

Welke profielen in het vmbo en de mavo sluiten aan op welke beroepsopleidingen (mbo)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo