Tag: *ondersteuningsbehoefte

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het Onderwijsschakelloket?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs