Toelichting MBO opleidingenzoeker

Geplaatst door Ivo de Haaij / The Next School op 13 april 2022
Welke gegevens bevat de MBO opleidingenzoeker?

Instellings- en opleidingsgegevens


Naam en locatie instelling

Bron: Website van de instelling

Data open dagen instelling
Bron: Website van de instelling

Crebocode, leerweg, niveau, duur en instroommoment van opleiding
Bron: Website van de instelling
Toelichting: Crebo is de afkorting van Centraal Register Beroepsopleidingen. In het creboregister staan alle erkende Nederlandse mbo-opleidingen. Elke mbo-opleiding in dit register heeft een eigen crebocode.

Opleiding in cijfers


Percentage geslaagden

Bron: Website ROC van Amsterdam
Toelichting: Het percentage geslaagden is momenteel alleen beschikbaar voor opleidingen van het ROC van Amsterdam.

Percentage doorstroom naar HBO
Bron: DUO kwaliteitsafspraken 2021
Toelichting: De getoonde percentages betreft het doorstroompercentage naar het HBO op het niveau van de beroepsopleiding (bc-code). Beroepsopleidingen hebben ieder een eigen bc-code. Onder één bc-code kunnen meerdere (verwante) mbo-opleidingen vallen.

Percentage voortijdig schoolverlaters
Bron: DUO Factsheets voortijdig schoolverlaten
Toelichting: Het getoonde percentage per opleiding betreft een gemiddelde van het aandeel voortijdig schoolverlaters over de jaren 2018-2019 en 2019-2020.

Percentage baankans na opleiding en bruto uurloon (startsalaris)
Bron: DUO/CBS: arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers (2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020).
Toelichting:

  • Het percentage baankans en het startsalaris betreft het gemiddelde over de jaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.
  • Waar mogelijk wordt de baankans op een zo laag mogelijk detailniveau (crebo, niveau en leerweg van de opleiding) getoond.
  • Voor instellingen met weinig uitstromers (minder dan 50) kunnen de instellingsspecifieke cijfers een vertekend beeld geven. Voor deze opleidingen worden daarom de landelijke baankans en het landelijke startsalaris getoond.
  • Wanneer er op het niveau van de crebocode ook landelijk minder dan 50 uitstromers zijn, worden de cijfers op het niveau van de bc-code getoond.

Toelatingsgegevens


Numerus fixus

Bron: Website van de instelling

Extra toelatingseisen
Bron: Regeling “aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs” en
eisen genoemd op de website van de opleiding.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie