Uitnodiging ‘Doe mee met de MBO ouders’

Geplaatst door Floor Kaspers op 24 augustus 2016
14 september, 18.30, Ouders & Onderwijs, Utrecht

Passend onderwijs en MBO

Op de bijeenkomst van OCO op 21 juni ‘Hoe staat passend onderwijs in Amsterdam ervoor?‘ kwam ook het thema passend onderwijs en MBO aan bod. Renske Lucas, zelf moeder van een dochter die werkt aan haar MBO opleiding, vroeg zich af waarom het in de praktijk ontbreekt aan passend onderwijs in het MBO. Haar ervaringen werden gedeeld door verschillende ouders. Ook de Gemeentelijke Kinderombudsman van Amsterdam herkende de knelpunten voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben in het MBO. Het idee voor een klankbordgroep van ouders in het MBO van Renske viel in vruchtbare aarde.

Bijeenkomst 14 september

De landelijke organisatie Ouders & Onderwijs organiseert op 14 september in Utrecht een avond om samen met ouders in gesprek te gaan over het MBO en de mogelijkheden voor een klankbordgroep. Ouders van (aankomend) studenten in het MBO zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Er is specifiek aandacht voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, maar daarnaast wordt ook naar bredere thema’s gekeken zoals stages en sociale veiligheid. We inventariseren welke thema’s ouders belangrijk vinden en maken afspraken over een mogelijk vervolg.

Meer weten?

U kunt meer lezen op de site van Ouders & Onderwijs. Ook kunt u u hier aanmelden voor de bijeenkomst. Deelname is gratis. Er wordt gezorgd voor pizza.