Uitnodiging Empathie en passend onderwijs 2 november 2020

Geplaatst door Floor Kaspers op 12 oktober 2020
Op 2 november organiseert OCO een online symposium over Empathie en passend onderwijs. OCO publiceert ook een artikelenbundel over hetzelfde thema. Het online symposium vindt plaats op 2 november van 20.00 tot 21.30.

Het verschil tussen de ‘professionele’ en de ‘persoonlijke’ bril staat centraal in het symposium. Staat professionaliteit empathie in de weg, of is het er juist een essentieel onderdeel van? Zijn de formulieren en checklists een drempel om te komen tot een echte verbinding met de leerling, of zorgen ze juist voor een scherpe onafhankelijke blik? Hoe wordt er in de opleiding voor leraren aandacht besteed aan de verbinding tussen de leerkracht, de leerling en de ouder? Voorzichtig mee zijn, of juist omarmen? Binnen passend onderwijs wordt de blik momenteel gericht op inclusief onderwijs. Is inclusiever onderwijs per definitie meer empathisch, of is dat een illusie? Wat leert de wetenschap ons over de houding van de professional, en hoe vertalen we deze kennis naar het beleid?

Aan de hand van een concrete casus gaan deskundigen uit de praktijk en de wetenschap met elkaar in gesprek. Sprekers zijn Jan Bransen, Marion van Binsbergen, Kati Varkevisser, Guuske Ledoux, Ariëlle de Ruijter, Hüseyin Susam, Neely Anne de Ronde-Davidse en Hein Broekkamp.

De evaluatie van passend onderwijs na een vijfjarige beleidsperiode is één van de aanleidingen van het symposium. Een andere aanleiding is het afscheid van Frank Hoogeboom als voorzitter van het stichtingsbestuur van OCO. Frank heeft vaak het belang van empathie benadrukt, zowel bij OCO als in zijn dagelijkse werk als directeur van een school voor speciaal onderwijs en directeur van een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Juist waar de discussie veel over beleid gaat is het volgens hem van belang stil te staan bij de rol van empathie en ook de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek vanuit dit thema te bezien.

Deelnemen?

U kunt zich inschrijven voor het symposium door het formulier in te vullen. Deelname is kosteloos. Vroege inschrijvers krijgen, zolang de beperkte voorraad strekt, de artikelenbundel thuisgestuurd. De artikelenbundel is hier online gepubliceerd. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om in een kleiner groepje na te praten in online ‘break-out-rooms’.

Inschrijfformulier 2 november

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog