Uitnodiging: De OPR en het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Geplaatst door OCO op 16 december 2021
Een online gespreksavond voor ouders en leerlingen in de ondersteuningsplanraden over het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs, door OCO en Ouders & Onderwijs, 26 januari 2022, 19.30-21.30 uur.

Onafhankelijk steunpunt

‘In ieder samenwerkingsverband een onafhankelijk steunpunt voor ouders en leeringen voor passend onderwijs.’ Dat is één van de verbetermaatregelen passend onderwijs. Dit steunpunt krijgt vorm in samenwerking met actieve ouders en leerlingen. In november 2021 werd hiervoor een leidraad gepubliceerd. De samenwerkingsverbanden zijn er nu mee aan de slag.

Ouders & Onderwijs en OCO nemen deel aan de landelijke werkgroep van OCW voor de ontwikkeling van de steunpunten en werkten mee aan de leidraad. Om te zorgen dat ook ouders en leerlingen in de OPR goed betrokken zijn, organiseren wij op 26 januari een online bijeenkomst voor OPR-leden.

Wat kan je verwachten van deze bijeenkomst?

  • Antwoord op vragen als wat zijn functies van het steunpunt, wat zijn randvoorwaarden enhoe kan dat er bij ons in de regio uitzien? Hoe kunnen we de onafhankelijkheid borgen en zorgen dat ouders en jeugdigen goed betrokken zijn?
  • Duidelijkheid over wat de rol van de OPR kan zijn bij de invulling van het steunpunt.
  • Ruimte voor uitwisseling met andere OPR-leden en het stellen van vragen.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt online plaats op 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur.
De bijeenkomst is voor ouders en leerlingen in de OPR. Personeelsleden en leden van (G)MR-en zijn welkom. Wil je als personeelslid komen, kom dan samen met een ouder/leerling. Deelname is gratis. Opgeven gaat via dit formulier.Meer informatie over het programma en de deelnamelink ontvang je enkele dagen voor de bijeenkomst.

Wij waarderen delen van deze uitnodiging!

Floor Kaspers, OCO floor@onderwijsconsument.nl
Marieke Boon, Ouders&Onderwijs marieke.boon@oudersonderwijs.nl

Raadgevers

Raadgevers, het medezeggenschapsplatform van OCO, organiseert uitwisselingsbijeenkomsten voor ouders en leerlingen die actief zijn in Amsterdam in de medezeggenschap. Deze bijeenkomst i.s.m. Ouders & Onderwijs stelt OPR-en uit het hele land in staat kennis en ervaringen te delen.

Verslag

Er is een verslag gemaakt van de bijeenkomst.