UPDATE: stand aanmeldingen 2e ronde 2013

Geplaatst door OCO op 10 april 2013

Berlage havo: 25 aanmeldingen, 18 plaatsen
Berlage vwo: 23 aanmeldingen, 12 plaatsen *

Cygnus vwo (categoraal gymnasium): 16 aanmeldingen, 25 plaatsen **

Gerrit van der Veen vwo: 6 vwo aanmeldingen, 1 havo/vwo-aanmelding en 2 havo aanmeldingen, 8 plaatsen ***

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) vmbo-t: 18 aanmeldingen, 39 paatsen
Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) vmbo-t/havo: 14 aanmeldingen, 39 paatsen

Spinoza vwo (gymnasiusmklas): 6 aanmeldingen, 7 plaatsen

Sweelinck vmbo-t: 25 aanmeldingen, 32 plaatsen ****
Sweelinck vmbo-t/havo: 11 aanmeldingen, 9 plaatsen ****
(op donderdag 11 april om 23:00 uur toont website Sweelinck stand aanmelding “bijgewerkt tot 14.17 uur”)

Vossius vwo (categoraal gymnasium): 21 aanmeldingen, 16 plaatsen

Zie ook UPDATE: beschikbare plaatsen 2e ronde 2013 | open dagen 2e ronde.

Toelichting
* Berlage: Bij nog 5 aanmeldingen vwo kan Berlage een 4e vwoklas starten. Zie voor meer info de schoolwebsite.
** Cygnus: Om de druk op het aantal beschikbare plaatsen voor gymnasiumleerlingen te verminderen heeft het Cygnus Gymnasium op verzoek van de gemeente Amsterdam besloten volgend schooljaar een extra klas in leerjaar 1 te formeren door maximaal 25 leerlingen extra toe te laten. Cygnus Gymnasium formeert deze klas als minimaal 20 leerlingen zich hiervoor aanmelden. Op donderdag 11 april is daar de tekst aan toegevoegd “Op dit moment (11 april) is geen sprake meer van onderaanmelding – het Cygnus Gymnasium formeert een zesde eerste klas!” Zie voor meer info de schoolwebsite.
*** Gerrit van der Veen: Er zijn in totaal 8 plaatsen beschikbaar, waarvoor de aanmelding in de 2e ronde van 8 t/m 12 april plaatsvindt. Gezien de aanmeldingen in de 1e ronde, hebben leerlingen met een VWO advies de voorkeur. Zijn er meer aanmeldingen, dan wordt geloot. Als minder dan 8 vwo leerlingen zich aanmelden, dan krijgen leerlingen met een havo/vwo advies de voorkeur. Daarna pas worden eventuele aangemelde havo leerlingen aangenomen. Zie voor meer info de schoolwebsite.
**** Sweelinck: het aantal beschikbare plaatsen lijkt niet overeen te komen met de door de gemeente gepubliceerde hoeveelheid plaatsen in de 2e ronde op het Sweelinck. Ook lijkt het aantal beschikbare plaatsen per dag te veranderen. Het is mogelijk dat het Sweelinck het aantal aanmeldingen en plaatsen verrekent. Hopelijk wordt dit snel duidelijk.