Veiligheid

Geplaatst door OCO op 19 december 2007

Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld maken een school onveilig. Ook een slecht onderhouden of onoverzichtelijk schoolgebouw kunnen voor een onveilig gevoel zorgen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. Scholen zijn verplicht om je te laten weten wat ze daar aan doen. Ben je ontevreden over de manier waarop jouw school omgaat met veiligheid, dan kun je een klacht indienen. Iedere school heeft een klachtenregeling, die meestal terug te vinden is in de schoolgids. Voel jij je bedreigd door medeleerlingen of het onderwijspersoneel, ga dan naar de vertrouwenspersoon bij jou op school. Daar kun je – zonder dat anderen daarvan weten – je verhaal doen en hulp vragen. Je kunt met de vertrouwenspersoon ook zaken bespreken waarvan je zelf geen slachtoffer bent, maar die de school onveilig maken, zoals wapenbezit van medeleerlingen. Soms adviseert de vertrouwenspersoon je aangifte te doen bij de politie. Doe sowieso aangifte als je slachtoffer wordt van ernstige zaken als mishandeling, seksueel misbruik of beroving.

Meer artikelen over Info voor leerlingen (VO)