Tag: *klachtenregeling

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Versterking positie van mbo’ers door wettelijke verankering klachtrecht

Blogbericht van 29 juni 2015

Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Klachtrecht voorschool straks beter geregeld dan in het onderwijs?

Blogbericht van 20 januari 2015

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Klacht over basisschool

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Veiligheid

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Modelklachtenregeling

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Vertrouwenspersoon

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Klachtenregeling

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Tips voor het omgaan met emoties bij klachten

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie