Tag: *klachtenregeling

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Versterking positie van mbo’ers door wettelijke verankering klachtrecht

Blogbericht van 29 juni 2015

Klachtrecht voorschool straks beter geregeld dan in het onderwijs?

Blogbericht van 20 januari 2015

Veiligheid

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Modelklachtenregeling

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Vertrouwenspersoon

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Tips voor het omgaan met emoties bij klachten

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling