Veranderingen in het vmbo vanuit leerlingenperspectief

Geplaatst door Kaja Sariwating op 11 januari 2015
Het vmbo gaat op de schop. Het vmbo wordt stevig vernieuwd door de nieuwe plannen van de overheid. Er zijn drie veranderingen die leerlingen direct raken: vernieuwing van de profielen in de bovenbouw, bewustere keuze voor een vervolgopleiding en een landelijk aanmeldmoment voor het mbo. Het is de bedoeling dat de nieuwe programma’s per l augustus 2016 op alle vmbo-scholen worden ingevoerd.

Voorbereiding op de toekomst

De samenleving verandert. Er komen ieder jaar verschillende beroepen bij en sommige banen verdwijnen. De overheid vindt het belangrijk om het vmbo in de toekomst ook aantrekkelijk te houden voor jongeren. Sommige beroepsprogramma’s in het vmbo – die leerlingen in de bovenbouw volgen – bestaan al 20 jaar. Het nieuwe vmbo moet moderner worden en beter aansluiten op het mbo en het bedrijfsleven. Het vmbo wordt dan ook vernieuwd.

Wat verandert er concreet?

Vernieuwing bovenbouw: afdelingen verdwijnen

Iedere vmbo-leerling kiest voortaan 1 van de 10 profielen. Vervolgens wordt een profiel aangevuld met keuzevakken waardoor de leerlingen zijn of haar kennis kan verbreden. Leerlingen in KB en BB kiezen 4 keuzevakken. Leerlingen in GL kiezen 2 keuzevakken. De profielen worden afgestemd op de opleidingsrichtingen in het mbo. Dit houdt in dat de huidige afdelingen binnen de profielen verdwijnen.

Bewustere keuze schoolloopbaan

Scholieren van tegenwoordig leren niet voor een specifieke baan. De meeste jongeren worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan. Vaardigheden en competenties worden dan ook steeds belangrijker. Het is nodig dat jongeren weten waar hun talenten liggen, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken binnen hun schoolloopbaan. Om ervoor te zorgen dat alle scholen structureel aandacht besteden aan de bewuste keuze van leerlingen maakt het vak loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) onderdeel uit van elk beroepsgericht profiel. Op die manier kunnen jongeren ontdekken waar hun talenten liggen en leren ze hoe ze tot een keuze kunnen komen die bij hen past. Dit vak wordt nu nog niet op alle scholen aangeboden, maar wordt straks wel verplicht gesteld.

Landelijk aanmeldmoment voor het MBO

Regelmatig twijfelen vmbo-leerlingen over hun vervolgopleiding. LOB kan hierbij helpen. Toch gaat het soms mis bij de inschrijving en overstap naar de vervolgopleiding. Het komt voor dat er geen plek is voor een leerling. De overheid gaat daarom het aanmeldmoment voor een vervolgopleiding vervroegen. Een vroege aanmelding – met als deadline 1 mei – geeft leerlingen sneller duidelijkheid, zorgt dat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op de overstap en biedt de mogelijkheid om nog naar een alternatief te zoeken als de leerling toch niet geplaatst kan worden in de opleiding van hun keuze.

Wanneer?

Op dit moment verandert er nog niets. Vanaf augustus 2016 gaan de veranderingen in. Dat betekent dat leerlingen in de bovenbouw van het vmbo vanaf dat moment te maken hebben met de aanpassingen in het vmbo. Achter de schermen zijn scholen al wel bezig om voorbereidingen te treffen voor de veranderingen in het vmbo. Stroom je aankomend schooljaar door naar de bovenbouw? Dan krijg je dus niet te maken met de vernieuwing van het vmbo.

Meer info

Een overzicht van de nieuwe profielen in het vmbo met bijbehorende opleidingsrichtingen vind je in ‘Overzicht van de nieuwe profielen in het vmbo‘.

Meer informatie over het vmbo in het algemeen vind je in het artikel ‘Hoe ziet het vmbo eruit?

 

Dit artikel is gebaseerd op de kamerbrief d.d. 15 december 2014 over fundamenteel vmbo.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog