Kan ik tussentijds opstromen naar een hoger niveau in het vmbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 juni 2019
De toelating tot een school is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. Leerlingen kunnen tussentijds opstromen naar een hoger niveau of afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden de regels die de school hier zelf voor heeft opgesteld. Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een speciaal vakkenpakket. Daardoor wordt het lastiger en meestal onmogelijk om nog te wisselen van niveau.

Samenstelling onderbouw

De toelating tot een school is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool (art. 27 lid 1c WVO). Wettelijk gezien volgen leerlingen de eerste twee leerjaren een breed vakkenpakket, zodat zij vóór het derde leerjaar een goede keuze voor een profiel kunnen maken (art. 11c lid 1 onder a WVO). De vakken zijn óók gericht op doorstroombevordering (art. 11c lid 1 onder a WVO). In de praktijk worden leerlingen met hetzelfde schooladvies in dezelfde klas geplaatst. De lesstof en de verhouding praktijk en theorie is hierop afgestemd.

Van onderbouw naar bovenbouw

Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een speciaal vakkenpakket afgestemd op de leerweg en het gekozen profiel. Leerlingen kunnen tussentijds opstromen naar een hoger niveau of afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden de regels die de school hier zelf voor heeft opgesteld. De medezeggenschapsraad van de school praat mee over deze regels. Scholen hanteren bijvoorbeeld criteria als:

  • aantal punten dat wordt vastgesteld voor opstroom of afstroom
  • overige vereisten voor opstroom (bijvoorbeeld werkhouding, concentratie en sociaal gedrag in de klas)

Opstroom in bovenbouw

Op grond van de wet zijn er geen belemmeringen om in de bovenbouw op te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo-b naar vmbo-k in het vierde leerjaar. Maar vaak is dit praktisch niet mogelijk, omdat het vakkenpakket er anders uitziet per leerweg. Hierdoor mis je kennis en cijfers om je schoolexamens af te ronden.