Voetbal kijken tijdens schooltijd

Geplaatst door OCO op 12 juni 2010

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs mogen tijdens het WK voetbal leerlingen de mogelijkheid bieden op school naar de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Gezamenlijk naar voetbal kijken is geen onderwijs, dus de tijd kan niet als onderwijstijd gelden.

Ouders mogen hun kind niet thuishouden om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Thuisblijven zonder toestemming van de school of zonder geldige reden voor afwezigheid is ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen zijn verplicht dit te registreren bij het verzuimloket. De leerplichtambtenaar, die verbonden is aan de gemeente, houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim.

Scholen zijn verplicht te voldoen aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. Jaarlijks kijkt de inspectie bij een steekproef van scholen in het voortgezet onderwijs of ze voldoende onderwijstijd hebben aangeboden. Over het algemeen nemen scholen meer uren op in het lesrooster dan ze moeten verzorgen. Hiermee kunnen ze dit soort lesuitval opvangen.

Meer artikelen over Blog