Oneens met het bindend studieadvies in het mbo? (BSA)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 20 september 2018

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de mbo-opleiding over de voortzetting van jouw opleiding. Iedere student krijgt een studieadvies in het eerste studiejaar. Het advies is bindend. Een negatief studieadvies betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Dit is het geval als jouw studieresultaten onvoldoende zijn, je eerder een een waarschuwing hebt gehad en er geen sprake is van bijzondere omstandigheden. Je kan binnen twee weken in beroep tegen deze beslissing.

Heb je een vraag over het bindend studieadvies in het mbo? Neem dan contact op met onze helpdesk via 020 330 6320 of whatsApp naar 06 1600 4600 of check het artikel Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies?

Bindend studieadvies

Een bindend studieadvies is een beslissing van de mbo-instelling over de voortzetting van jouw opleiding (art. 8.1.7a lid 1 WEB). Elke student krijgt een studieadvies in het eerste studiejaar. Het moment dat je het studieadvies ontvangt is afhankelijk van de duur van de opleiding. Volg je een éénjarige studie – zoals een entreeopleiding, basisberoepsopleiding of specialistenopleiding – dan ontvang je tussen de 3 en 4 maanden nadat je bent gestart met jouw opleiding een studieadvies. Voor alle studies die langer duren dan één jaar geldt dat je een studieadvies ten minste na negen maanden en uiterlijk aan het eind van het eerste studiejaar van de opleiding ontvangt. Jouw opleiding mag niet afwijken van deze termijnen (art. 8.1.7a lid 1 WEB).

Gevolgen bindend studieadvies

Het studieadvies is bindend. Dit houdt in dat de opleiding beslist over de voortzetting van jouw opleiding. Het is een beslissing en geen advies. De beslissing kan zijn dat je jouw opleiding niet mag voortzetten. De onderwijsovereenkomst wordt ontbonden en je wordt uitgeschreven bij de opleiding (art. 8.1.7a lid 2 aanhef WEB).

Regels rondom het bindend studieadvies

De opleiding moet bij een bindend studieadvies met een aantal zaken rekening houden:

  • er moet rekening gehouden worden met jouw persoonlijke omstandigheden. Zoals een handicap, bijzondere familie-omstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap (art. 8.1.7a lid 2 onder a WEB);
  • je hebt voldoende voorzieningen (bijvoorbeeld begeleiding of ondersteuning) vanuit de opleiding aangeboden gekregen om goed te kunnen studeren (art. 8.1.7a lid 2 onder b WEB);
  • je moet tussentijds schriftelijk een waarschuwing krijgen om de studieresultaten binnen een bepaalde periode te verbeteren. Je weet dan dat je bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zult krijgen (art. 8.1.7a lid 2 onder c WEB).
  • Mbo-scholen worden dringend verzocht om in het schooljaar 2020-2021 geen negatieve bindend studieadviezen (BSA’s) af te geven. De maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen op verschillende wijzen impact hebben op de studievoortgang en de consequenties van een negatief BSA zijn voor de student groot. Dat is extra kwetsbaar, omdat het goed begeleiden van de student naar een nieuwe opleiding nu lastiger is gezien de beperkingen die er vanwege de bestrijdingen van corona zijn.

Alle regels die gelden bij een bindend studieadvies staan beschreven in het deelnemersstatuut van jouw opleiding (art. 8.1.7a lid 4 WEB).

Beroep binnen twee weken

Ben je ontevreden over de begeleiding tijdens jouw studie en heb je een negatief studieadvies gekregen? Of ben je het niet eens met het bindend studieadvies, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met persoonlijk omstandigheden? Dan kun je in beroep bij de Commissie van beroep voor de examens (art. 8.1.7a lid 5 WEB). De termijn hiervoor is twee weken. Vraag bij de opleiding naar het reglement van deze commissie. Hierin staat wat je moet doen als je beroep wilt aantekenen tegen een bindend studieadvies.

Je kunt ook contact opnemen met de studentenraad van de onderwijsinstelling. De studentenraad kan signalen bespreken met het bestuur.

Na uitschrijving, recht op inschrijving

Als de onderwijsovereenkomst wordt ontbonden, dan word je uitgeschreven bij de opleiding. Je kan je niet nog een keer inschrijven voor dezelfde opleiding bij hetzelfde ROC. In hoofdstuk 8 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs zijn regels opgenomen over toelating, studieadvies en uitschrijving in het mbo. In de wet staat beschreven dat een ROC een student zich na ontbinding van de onderwijsovereenkomst kan inschrijven voor een andere opleiding aan dezelfde mbo-instelling. Studenten kunnen ook starten met dezelfde opleiding aan een andere ROC (art. 8.1.7a lid 4 WEB). In sommige gevallen kan een student geweigerd worden. Bijvoorbeeld wanneer je niet geschikt wordt bevonden voor een nieuwe opleiding aan de ROC of dezelfde opleiding aan een ander ROC (art. 8.1.7b lid 1 en 2 WEB).