Wat is dyslexie?

Geplaatst door OCO op 20 juni 2007
Dyslexie wordt in Nederland aangeduid als: een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Men bedoelt hiermee zowel leesproblemen als spellingsproblemen. Leesproblemen en spellingsproblemen kunnen ook los van elkaar voorkomen.

Hardnekkigheid van de problemen is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Dit is een fragment uit het uitgebreide artikelĀ Dyslexie op de basisschool.

Gerelateerde onderwerpen