Leerachterstand, bijles en huiswerkbegeleiding


  • Dyslexie op school

    School is verantwoordelijk voor het signaleren van dyslexie, passende interventies en eventueel doorverwijzen naar specialistische hulp.
  • Wat doet een intern begeleider?

    Een intern begeleider is verantwoordelijk voor het zorgbeleid op school. De intern begeleider is een vraagbaak voor ouders en leerlingen.
  • Wat is dyslexie?

    Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Toon meer artikelen