Wat is het vavo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 14 juli 2020
Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Deze opleiding is gericht op het behalen van een mavo, havo of vwo-diploma. Het vavo is in principe bedoeld voor minimaal 18-jarigen zonder diploma. Ook leerlingen van 16 en 17 jaar kunnen soms aan een vavo-opleiding beginnen.

Wat is vavo?

Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Deze opleiding is gericht op het behalen van een mavo, havo of vwo-diploma (art. 1.2.1 lid 1 WEB). Het vavo is in principe bedoeld voor volwassenen (art. 8.1.1d lid 1 WEB). Je kan een volledige opleiding volgen of enkele vakken, afhankelijk van de schoolexamens die je al hebt gehaald.

Vooropleiding voor vervolgstudie

Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het (hoger) beroepsonderwijs of de universiteit (art. 7, 8 en 9 WVO). Het niveau dat je volgt op het vavo bepaalt welke vervolgstudie je kan volgen. Het ROC ken je van de beroepsopleidingen in het mbo. Het ROC kan een vavo-opleiding aanbieden (art. 7.3.1 lid 1 onder a WEB). Niet alle ROC’s bieden dit aan.

Inrichting vavo

Het vavo kent een breed aanbod aan onderwijstrajecten en kan soms uitkomst bieden aan leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die:

  • niet zijn ingeschreven op school en dreigen thuis te zitten
  • zijn gezakt voor het examen en daardoor het gehele examenjaar moeten overdoen
  • nét niet zijn overgegaan naar het examenjaar en het gehele schooljaar moeten overdoen
  • havisten met goede cijfers die vwo-5 en vwo-6 in één jaar willen volgen

Geen 18 jaar, wél vavo

Soms kan je ook naar het vavo als je nog geen 18 jaar bent. Er zijn twee mogelijkheden. Je kan naar het vavo:

  • als je wordt uitbesteed door een VO-school
  • als je op 1 augustus ouder dan 17 jaar maar niet ouder dan 18 jaar

Meer over deze twee uitzonderingen lees je in het artikel Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo-diploma te halen?.

Kosten vavo

18 jaar, voltijdstudent

Voor een vavo-opleiding betaal je lesgeld als je:

  • op 1 augustus van het lesjaar 18 jaar of ouder bent en
  • een voltijd opleiding aan het vavo volgt.

Voor het studiejaar 2020-2021 is het lesgeld €1.202.

18 jaar, deeltijdstudent

Voor een vavo-opleiding betaal je lesgeld als je:

  • op 1 augustus van het lesjaar 18 jaar of ouder bent en
  • een deeltijdopleiding aan het vavo volgt.

Jonger dan 18 jaar: vavo altijd gratis

Als je wordt uitbesteed door de VO-school, dan krijgt de VO-school nog steeds subsidie voor je. Een deel van deze subsidie gaat naar het ROC. Vanwege de subsidie betaal je zelf geen les- of cursusgeld.

Als je je als 17-jarige zelf hebt aangemeld bij het vavo, dan is het onderwijs voor dat gehele studiejaar gratis. Het ROC ontvangt subsidie voor je. Je betaalt geen les- of cursusgeld. Let op: als je jezelf als 17-jarige inschrijft bij het vavo heb je dat schooljaar geen kosten. Het schooljaar daarna wél, tenzij je je diploma al hebt gehaald.

Het maakt voor de kosten niet uit of je voltijd- of deeltijdstudent bent. Zorg er wél voor dat je wordt uitbesteed door een VO-school of zelf op tijd aanmeld voor de opleiding.

Kwaliteit van het onderwijs

Scholen in het volwassenenonderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie bekijkt ieder jaar of een school of instelling voldoende kwaliteit levert. De Onderwijsinspectie moedigt scholen ook aan om de beste kwaliteit te bieden.