Wat is het vavo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2022
Vavo is voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Hier kunnen volwassenen een vmbo-t-, havo- of vwo-diploma halen. Soms worden ook zestien- en zeventienjarigen toegelaten tot het vavo. Zij worden dan uitbesteed door de VO-school waar ze staan ingeschreven of doorverwezen door de gemeente. De kosten en tegemoetkomingen voor uitbestede en direct ingeschreven studenten verschillen. Net als in het voortgezet onderwijs houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de kwaliteit van het vavo. Op de website van vavoscholen.nl kun je zoeken naar opleidingen bij jou in de buurt.

Wat is het vavo?

Vavo is voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Volwassenen kunnen hier hun vmbo-t-, havo- of vwo-diploma halen door een volledige opleiding te volgen of slechts enkele vakken (art. 1.2.1 lid 1 WEB). Na het behalen van een diploma kunnen zij een vervolgopleiding doen in het (hoger) beroepsonderwijs of aan de universiteit (art. 2.4 lid 2, 2.5 lid 2 en 2.6 lid 2 WVO 2020).

Voor wie is het vavo?

Het vavo is in principe bedoeld voor volwassenen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school (art. 8.1.1d lid 1 WEB). Zij kunnen zich direct aanmelden bij een vavo-opleiding.

Maar soms kunnen ook zestien- en zeventienjarigen naar het vavo. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: uitbesteding door de VO-school of een doorverwijzing van de gemeente.

Uitbesteding VO-school: Rutte-regeling

Als een leerling wordt uitbesteed blijft hij ingeschreven op de VO-school, maar volgt hij onderwijs aan de vavo-instelling. Hier doet de leerling ook eindexamen. De VO-school blijft echter eindverantwoordelijk (art. 2.109 lid 1 WVO 2020). Uitbesteding aan het vavo is mogelijk dankzij de Rutte-regeling. Als een leerling wordt uitbesteed, sluiten de VO-school en de vavo-opleiding een samenwerkingsovereenkomst (art. 2.109 lid 3 WVO 2020). Hierin staat:

 • het doel van de samenwerking;
 • de doelgroep;
 • de wijze waarop wordt nagegaan of het doel wordt bereikt;
 • het onderwijsprogramma dat volgens de samenwerking wordt vormgegeven;
 • een regeling voor de beslechting van geschillen tussen partijen over de uitvoering van de overeenkomst.

Als een leerling uitbesteed wil worden, neemt hij contact op met zijn mentor of decaan. Soms gaat een VO-school echter niet akkoord met uitbesteding. Aan dat besluit kan een leerling niets veranderen.

Doorverwijzing door gemeente

Als een leerling op 1 augustus van het nieuwe studiejaar zeventien jaar is, geen diploma heeft en niet staat ingeschreven op een VO-school, kan de gemeente de leerling  doorverwijzen naar een vavo-opleiding. De leerling is immers nog leerplichtig en heeft geen startkwalificatie (art. 8.1.1d lid 2 WEB). Na aanmelding maakt de vavo een beoordeling of de leerling toelaatbaar is.

Kosten en tegemoetkomingen

Meerderjarige leerlingen die naar het vavo gaan en niet worden uitbesteed:

 • betalen in het schooljaar 2022-2023 € 1.239 euro bij voltijds onderwijs en;
 • komen in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren.

Minderjarige en meerderjarige leerlingen die naar het vavo gaan en wél worden uitbesteed:

 • betalen geen lesgeld (de VO-school krijgt subsidie van de Rijksoverheid);
 • krijgen gratis studieboeken;
 • komen in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren (meerderjarigen) of kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget (minderjarigen).

Zeventienjarige leerlingen die zijn doorverwezen door de gemeente:

 • betalen geen lesgeld (de vavo-opleiding krijgt subsidie van de Rijksoverheid);
 • komen in aanmerking voor kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget;
 • krijgen geen gratis studieboeken.

Meer informatie over kinderbijslag en tegemoetkoming scholieren bij uitbesteding en rechtstreekse inschrijving aan vavo staat in dit overzicht van vavoscholen.nl.

Kwaliteit vavo

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en onderwijsinstellingen. Daarbij kijkt de inspectie of scholen en opleidingen voldoen aan de wet en of zij hun financiën op orde hebben. Dit geldt ook voor vavo-opleidingen.

Vavo in Amsterdam

In Amsterdam en omstreken bieden verschillende ROC’s, mbo-instellingen en particuliere scholen vavo-opleidingen aan, waaronder:

Een overzicht van Vavo-opleidingen in Nederland staat op de website vavoscholen.nl.