Wat is de Rutte-regeling?

Geplaatst door OCO op 2 januari 2020
Een scholier kan worden uitbesteed aan een andere school om daar onderwijs te volgen. Scholieren die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen. Het uitbesteden van scholieren aan een andere school wordt ook wel de Rutte-regeling genoemd. Scholieren van 16 en 17 jaar kunnen ook al uitbesteed worden aan het vavo.
Zoek je meer informatie over het vavo? Lees dan ons artikel Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Wél ingeschreven, maar elders naar school

Door de uitbesteding kan een scholier op een andere school de gelegenheid krijgen alsnog een startkwalificatie te halen. Dat kan een andere school voor voortgezet onderwijs zijn of een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De scholier blijft tijdens de uitbesteding ingeschreven bij de eigen school.

Uitbesteding soms effectief

Niet iedere scholier wordt zomaar uitbesteed. Een scholier kan worden uitbesteed (art. 2 lid 1 Besluit Samenwerking VO-BVE):

Groot risico op uitval

Als naar het oordeel van het schoolbestuur zonder gerichte ondersteuning een vergrote kans bestaat dat de scholier het onderwijs verlaat zonder ten minste een diploma van een basisberoepsopleiding. Bijvoorbeeld scholieren die zijn gezakt voor het examen en daardoor een heel examenjaar opnieuw moeten volgen.

Grotere kans op tweede VO-diploma

Om scholieren meer kansen te geven om vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen. Bijvoorbeeld scholieren die een havo-diploma willen stapelen, maar wel behoefte hebben aan een meer volwassen omgeving.

Efficiënt gebruik onderwijsvoorzieningen

Om beschikbare onderwijsvoorzieningen onderling beter te benutten. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke klassen inrichten voor vakken die door weinig scholieren worden gevolgd, de eigen school bepaalde lesstof niet kan aanbieden, er op de andere school extra begeleiding mogelijk is.

Besluit samenwerking VO-BVE of ‘Rutte-regeling’

Normaal gesproken is vavo bedoeld voor scholieren van 18 jaar, maar dankzij de Rutte-regeling kunnen ook scholieren van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het vavo. Dit is vastgelegd in artikel 25a WVO en uitgewerkt in het Besluit samenwerking VO-BVE uit 2006. Dit besluit wordt ook wel de Rutte-regeling genoemd.

De overwegingen om de regeling in te voeren zijn terug te lezen in de memorie van toelichting (30 068) die opent met:

Sommige leerlingen dreigen het voortgezet onderwijs zonder diploma te verlaten omdat ze moeite hebben met de «schoolse» omgeving.

Samenwerkingsovereenkomst

Als een scholier wordt ‘uitbesteed’ aan een andere school blijft deze op de eigen school ingeschreven. De scholen sluiten daarbij een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst liggen afspraken vast hoe de scholen contact houden over de uitbestede scholier en over de verdeling van het onderwijsgeld dat voor de scholier wordt verkregen.

Vavo-onderwijs valt onder mbo

Het vavo is bedoeld als tweede kans onderwijs voor volwassen om alsnog een diploma voor vmbo-t, havo of vwo te halen. Op sommige scholen kan dit in deeltijd of in de avonduren, waardoor de opleiding kan worden gecombineerd met een baan. Het vavo valt onder de wetgeving voor het mbo, omdat dit onderwijs wordt aangeboden door het ROC.