Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) een vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een vwo-diploma halen. Je kan naar het vavo vanaf 18 jaar. Soms kan je naar het vavo als je 16 of 17 jaar bent.

Wat is vavo?

Vavo is onderwijs voor volwassenen. Deze opleiding wordt meestal aangeboden door een ROC. Je kan daar je opleiding alsnog afmaken
of een diploma op een hoger niveau halen.

Vanaf 18 jaar

Het vavo is toegankelijk voor leerlingen uit heel Nederland die 18 jaar zijn. Vóór 1 oktober moet je 18 jaar zijn om je in te schrijven bij het vavo.

Instromen zonder diploma

Soms is het vavo een uitkomst om alsnog een diploma te halen. Bijvoorbeeld omdat een leerling is gezakt en niet het volledige laatste jaar wil overdoen. Of omdat voor de leerling een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering beter is. Je volgt alleen de vakken waarvoor je nog een onvoldoende staat.

Je moet minimaal een overgangsbewijs hebben:

  • naar de vierde klas mavo (vmbo-tl)
  • vierde klas havo
  • vijfde klas vwo

Jonger dan 18 jaar, uitbesteding nodig

Als je 17 jaar bent, kun je alleen naar het vavo als door je school wordt uitbesteed. Als 16-jarige wordt je alleen bij uitzondering uitbesteed. Bij uitbesteding blijf je ingeschreven bij je eigen school, maar volg je lessen op het ROC.

De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. Uitbesteding geldt voor leerlingen van 16 en 17 jaar en voor leerlingen van 18 jaar of ouder die zonder onderbreking in het voortgezet onderwijs gezeten hebben. Uitbesteding is alleen mogelijk door bekostigde scholen. Dit zijn scholen die geld krijgen van de overheid. Uitbesteding van leerlingen is geregeld in het Besluit samenwerking vo-bve. Meer informatie over deze regeling vind je in het artikel Wat is de Rutte-regeling?.

Type onderwijs en uitbesteding

Uitbesteding is mogelijk bij de volgende schooltypen:

  • Leerlingen van vmbo-t (theoretische leerweg), havo en vwo die nog geen eindexamen hebben gedaan. Zij kunnen voltijd naar het vavo om alsnog dit diploma te behalen
  • Leerlingen van vmbo-t, havo- en vwo-leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen. Zij kunnen voltijd naar het vavo voor de vakken waarvoor ze zijn gezakt
  • Leerlingen met een vo-diploma (vmbo of havo) kunnen op het vavo een diploma voor vmbo-t, havo- of vwo halen.

De school beslist in overleg met de leerling over de uitbesteding aan een school die vavo aanbiedt. Het onderwijsprogramma wordt verzorgd door een mbo-instelling.