Welke anti-pestprogramma’s zijn er?

Geplaatst door Lidewij Koren op 29 september 2022
Scholen kunnen een programma inzetten om pesten tegen te gaan. Zo zijn er programma’s die pesten moeten voorkomen en programma’s die pestgedrag moeten stoppen. Omdat er veel anti-pestprogramma’s op de markt zijn, beoordeelt het Nederlands Jeugdinstituut welke programma’s het meest effectief zijn. Dit helpt scholen bij hun keuze. Twee effectieve anti-pestprogramma’s zijn KiVa en PRIMA.

Effectieve anti-pestprogramma’s: KiVa en PRIMA

In 2018 heeft de Commissie Antipestprogramma’s in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht welke programma’s effectief zijn. De commissie heeft hierbij gekeken naar de theoretische onderbouwing, de empirische onderbouwing en de uitvoerbaarheid. Op basis van deze criteria beoordeelde de commissie twee anti-pestprogramma’s als effectief, namelijk:

KiVa is effectief volgens goede aanwijzingen, terwijl PRIMA effectief is volgens eerste aanwijzingen.

Plezier op school: effectief anti-pestprogramma voor brugklassers

De Commissie Antipestprograma’s is in 2018 opgeheven. Sindsdien beoordeelt de Erkenningscommissie Interventies van Het Nederlands Jeugdinstituut anti-pestprogramma’s op hun effectiviteit. Deze commissie heeft het anti-pestprogramma Plezier op school als effectief beoordeeld. Dit programma is speciaal voor brugklassers van elf tot en met dertien jaar.

Tip aan scholen: verdiep je in de effectiviteit van een anti-pestprogramma voordat je dit aanschaft. De effectiviteit en daarmee kwaliteit verschilt enorm.

Een geschikt programma vinden

Anti-pestprogramma’s verschillen inhoudelijk van elkaar. Zo richt een deel zich bijvoorbeeld op het voorkomen van pesten (preventief), terwijl een ander deel zich op het stoppen van pestgedrag (curatief) richt. Bovendien zijn sommige programma’s geschikt voor de basisschool, terwijl andere juist bedoeld zijn voor het voortgezet onderwijs.

Ook zijn er programma’s op de markt die geen erkenning hebben gekregen van de Erkenningscommissie Interventies. Zo schrijft de commissie over het programma Sta sterk bijvoorbeeld:

‘Sinds de vorige erkenning is de kennis over pesten en antipestprogramma’s enorm toegenomen. De commissie ziet onvoldoende terug wat er is gedaan met die kennis. Daarnaast richt de Sta Sterk training zich op het vergroten van de sociale weerbaarheid van kinderen die gepest worden. Niet alle kinderen die gepest worden, zijn echter beperkt sociaal weerbaar. Daardoor is de interventie niet voor alle pestslachtoffers geschikt.’

Meer informatie over pesten op school? Lees dan:

Meer artikelen over Pesten, Veiligheid basisonderwijs