Welke anti-pestprogramma’s zijn er?

Geplaatst door Lidewij Koren op 23 september 2016
Er zijn verschillende anti-pestprogramma’s ontwikkeld om pesten te voorkomen (preventief) of bestaand pestgedrag te stoppen (curatief). Scholen bepalen zelf welk anti-pestprogramma zij inzetten. Omdat er veel anti-pestprogramma’s op de markt zijn, helpt het Nederlands Jeugdinstituut scholen bij het maken van een goede keuze. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn 9 van de 61 (bij hen bekende) anti-pestprogramma’s kansrijk. Wordt uw kind gepest, dan kan de school een anti-pestprogramma inzetten. Met de wegwijzer bekijkt u welk programma geschikt is.

Kansrijke anti-pestprogramma’s

Deze programma’s zijn als kansrijk beoordeeld:

 • KiVa
 • PRIMA
 • Kanjertraining
 • Vreedzame school
 • Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
 • Taakspel
 • Alles Kidzzz
 • Plezier op school
 • Sta sterk (training)

Programma’s met potentie

Een aantal programma’s heeft potentie, maar is nog niet als kansrijk beoordeeld. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft punten ter verbetering aangedragen. De programma’s zijn:

 • School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
 • Omgaan met elkaar
 • Zippy’s vrienden
 • Pestkoppen stoppen

Bekijk hier het rapport met alle beoordeelde programma’s.

Een geschikt programma vinden

Inhoudelijk gezien verschillen bovenstaande anti-pestprogramma’s van elkaar. Een deel is geschikt voor op de basisschool, een ander deel voor op het voortgezet onderwijs. Een deel richt zich op het voorkomen van pesten (preventief), een ander deel op stoppen (curatief). De wegwijzer helpt bij het vinden van een geschikt programma.