Welke examens krijg ik in het mbo?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 10 april 2024
In het mbo (niveau 2, 3 en 4) doe je examen in Nederlandse taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. Bij mbo niveau 4 doe je ook examen in het vak Engels. Verder hangt het van je opleiding af welke examens je nog meer krijgt. Zo krijg je misschien een proeve van bekwaamheid (praktijkopdracht) of moet je een portfolio of werkstuk maken. Studenten die een mbo entreeopleiding volgen maken geen examens.

Algemene examens, specifieke examens en examens keuzedelen mbo

Studenten maken examens in het mbo, vanaf mbo niveau 2. De examens bestaan uit:

 • Algemene examens
 • Specifieke examens
 • Examens keuzedeel

Bij mbo entreeopleidingen (niveau 1) maken studenten geen examens.

Algemene examens mbo

Alle mbo-studenten doen examen in:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
 • Engels (alleen verplicht voor studenten mbo-4)

Voor de vakken Nederlands en Engels maken studenten instellingsexamens (schoolexamens) en centraal examens. Voor rekenen en loopbaan en burgerschap maken zij alleen instellingsexamens (Art. 3 Examen- en kwalificatiebesluit WEB).

Lees ook: ‘Krijgen studenten in het mbo examens voor taal en rekenen?’

Verschillende niveaus centraal examen

Het verschilt per mbo-niveau welk centraal examen de student maakt.

Mbo-2:

 • Centraal examen Nederlands niveau 2F
 • Instellingsexamen rekenen niveau 2

Mbo-3:

 • Centraal examen Nederlands niveau 2F of 3F
 • Instellingsexamen rekenen niveau 3

Mbo-4

 • Centraal examen Nederlands niveau 3F
 • Instellingsexamen rekenen niveau 4
 • Centraal examen Engels B1 of B2

Specifieke examens

Specifieke examens toetsen of de student over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een beroep uit te kunnen oefenen. Deze kennis en vaardigheden heten ook wel ‘kwalificatie-eisen’ en staan in het kwalificatiedossier van de opleiding.

Bij de opleiding ‘Verpleegkunde’ moet de student bijvoorbeeld regelmatig praktijkexamens doen, waarbij hij verpleegtechnische handelingen uitvoert. Ook moet de student vaak een portfolio samenstellen, waarin hij bewijst dat hij over specifieke kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep goed uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan bewijsstukken waarmee de student aantoont dat hij kan reageren in crisissituaties.

Bij de opleiding ‘Kapper’ krijgt de student ook specifieke examens. Zo doet hij verschillende proeven van bekwaamheid, zoals wassen, knippen en föhnen. Of receptievaardigheden. Daarnaast krijgt de student soms ook specifieke theoretische examens, bijvoorbeeld over de techniek van haar kleuren, knippen en snijden.

Examens keuzedelen

Naast algemene en specifieke examens maken studenten ook examens in keuzedelen. Keuzedelen zijn vakken waarmee de student zich verbreedt, verdiept of voorbereidt op de doorstroom naar een andere opleiding in het mbo of hbo.

Bij de mbo-opleiding ‘Media, Design en Evenementen’ kun je bijvoorbeeld kiezen voor het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Kunstonderwijs’. Met dit keuzedeel bereidt de student zich voor op een opleiding in het hbo, waarbij hij een meer kunstzinnige, artistieke kant op gaat. Het examen bij dit keuzedeel kan bestaan uit een portfolio en een presentatie aan de groep.

Heeft een student voor de opleiding ‘Kapper’ het keuzedeel ‘visagie’ gevolgd? Dan doet hij daar ook examen in. Bijvoorbeeld in de vorm van een praktijkopdracht waarbij de student een klant opmaakt. Met het keuzedeel visagie ben je als afgestudeerd kapper breder inzetbaar in een salon.

Gerelateerde onderwerpen