Wat is het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 mei 2022
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het centraal examen en ander toetsen in Nederland. Het ontwikkelt onder andere de opgaven van de centraal examens en stelt de normering vast. Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan dat het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitvoert. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks de kwaliteitsborging van het CvTE.

Wat is het College voor Toetsen en Examens?

Het College van Toetsen en Examens is een onafhankelijk college dat het beleid voor toetsen en examens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitvoert. De wettelijke taken van het CvTE staan in de Wet College voor Toetsen en Examens.

Wat doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

Het CvTE is verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van (art. 2 Wet College voor Toetsen en Examens):

 • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
 • de centrale examens in het voortgezet onderwijs
 • de staatsexamens in het voortgezet onderwijs
 • de centrale examens rekenen en taal in het mbo
 • de staatsexamens Nederlands als tweede taal

Taken CvTE voor centraal examen

Voor het centraal examen moet het CvTE (art. 2 lid 2 Wet College voor toetsen en examens):

 • het aantal, de tijdsduur en de aard van de toetsen vaststellen en dat in overeenstemming met het wettelijke examenprogramma;
 • het tijdstip van de toetsen en de wijze van afname vaststellen;
 • de opgaven van de toetsen tot stand brengen en vaststellen;
 • de beoordelingsnormen en scores vaststellen;
 • regels maken voor de omzetting van scores in cijfers;
 • syllabi vaststellen en dat in overeenstemming met het wettelijke examenprogramma;
 • regels maken voor toegestane hulpmiddelen tijdens de toetsen.

Waarom is de kwaliteit van toetsen en examens belangrijk?

De kwaliteit van toetsen en examens is belangrijk omdat dat de waarde van een diploma bepaalt.

Als de centraal examens voor het vwo bijvoorbeeld te makkelijk zijn, dan slagen misschien ook leerlingen die dit niveau niet aankunnen. Als zij vervolgens gaan studeren aan de universiteit, zakken zij wellicht voor veel tentamens en moeten zij afhaken. Dit is nadelig voor zowel de opleiding als de student.

Daarom moeten vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat de centraal examens van goede kwaliteit zijn. Het diploma is dan een bewijs van de kennis en vaardigheden van een leerling.

Wie controleer het CvTE?

De Onderwijsinspectie doet jaarlijks onderzoek naar de kwalititeitsborging van het CvTE. Daarnaast doet zij eens in de drie jaar een verdiepend onderzoek. Een onafhankelijk onderwijsbureau doet bovendien elke vijf jaar evaluatief onderzoek naar het functioneren van CvTE als zelfstandig bestuursorgaan.

Meer informatie hierover staat op de website van het College voor Toetsen en Examens.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs