Wat is het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juni 2019
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Die organisatie valt niet onder de overheid, maar voert het beleid van het Ministerie van OCW wel uit.

Kwaliteit diploma’s

Een diploma krijg je na het behalen van de centrale examens. De overheid vindt het belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Hiervoor werken zij samen met docenten, leerkrachten en deskundigen.

Taken CvTe

Het CvTE valt niet onder de overheid, maar voert het beleid van het Ministerie van OCW wel uit. De volgende toetsen en centrale examens vallen onder hun verantwoordelijkheid:

  • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
  • de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs
  • de staatsexamens in het voortgezet onderwijs
  • de centrale examens rekenen en taal in het mbo
  • de staatsexamens Nederlands als tweede taal

Van examenstof tot normering

Het CvTE beschrijft voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs en het mbo de examenstof en stelt de examens en de normering vast. Bij de staatsexamens is het CvTE ook verantwoordelijk voor de afname van het examen, vaststellen van de examenuitslag en het uitgeven van een diploma.