Herkansing in het mbo? Dit moet je weten!

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 2 juni 2024
Studenten in het mbo maken instellingsexamens (schoolexamens) en centrale examens. Heb je een onvoldoende voor een examen of heb je een examen gemist? Dan kan je vaak een herkansing aanvragen

Herkansing aanvragen mbo

In het mbo heb je twee soorten examens waarvoor je een herkansing kunt aanvragen:

De regels voor herkansingen verschillen per type examen

Herkansing instellingsexamen mbo

Als je een instellingsexamen niet haalt of mist, kun je in sommige gevallen een herkansing krijgen. De specifieke regels hiervoor vind je in het examenreglement van jouw mbo-instelling. Omdat elke instelling een eigen examencommissie heeft, kunnen de regels en procedures voor herkansingen verschillen (art. 7.4.5a WEB).

Sinds 1 augustus 2022 maken studenten voor het vak rekenen alleen een instellingsexamen en geen centraal examen meer. Het cijfer voor dit examen telt mee voor het diploma.

Herkansing centraal examen mbo

Naast instellingsexamens krijg je voor de vakken Nederlands en Engels ook centrale examens. Deze centrale examens dienen met minimaal een cijfer 6 beoordeeld te worden. Heb je een cijfer lager dan een 6? Dan heb je recht op minstens één herkansing (art. 8 lid 1 Examen- en kwalificatiebesluit WEB).

Maar ook als je een 6 of hoger hebt gehaald voor een centraal examen, heb je recht op minstens één herkansing (art. 8 lid 2 Examen- en kwalificatiebesluit WEB). Op die manier kan je een hoger cijfer behalen. Je kunt ook vragen om het examen op een hoger niveau af te leggen. Dit kan handig zijn als je na je diploma wil doorstromen naar een andere mbo-opleiding of het hbo.

Het College van Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens op landelijk niveau en houdt contact met alle ROC’s.

Wanneer zijn de herkansingen voor centraal examens?

Per studiejaar zijn er vijf perioden waarin studenten een centraal examen en een eventuele herkansing kunnen maken. Het CvTE stelt deze perioden vast. Elke periode start op een maandag en eindigt op een vrijdag. Periode 1 duurt één week, terwijl perioden 2 tot en met 5 zeven á acht weken duren.

Perioden studiejaar 2023-2024

Er zijn vijf afnameperiodes per studiejaar waarin centrale examens mbo worden afgenomen. Deze afnameperiodes zijn voor 2023-2024 vastgesteld:

  • 1: maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2023
  • 2: maandag 23 oktober tot en met vrijdag 15 december 2023
  • 3: maandag 8 januari tot en met vrijdag 23 februari 2024
  • 4: maandag 4 maart tot en met vrijdag 26 april 2024
  • 5: maandag 6 mei tot en met vrijdag 5 juli 2024

Perioden studiejaar 2024-2025

Er zijn vijf afnameperiodes per studiejaar waarin centrale examens mbo worden afgenomen. Deze afnameperiodes zijn voor 2024-2025 vastgesteld:

  • 1: maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2024
  • 2: maandag 28 oktober tot en met vrijdag 13 december 2024
  • 3: maandag 6 januari tot en met vrijdag 21 februari 2025
  • 4: maandag 4 maart tot en met vrijdag 19 april 2025
  • 5: maandag 6 mei tot en met vrijdag 4 juli 2025

Wil je een een centraal examen herkansen? Vraag dan aan je opleiding in welke periode dit kan. Je mag je herkansing in dezelfde afnameperiode maken.