Wat is een zorgadviesteam (zat)?

Geplaatst door OCO op 17 januari 2008
Sommige leerlingen hebben problemen thuis, of met leren, of met de omgang met medeleerlingen en leraren. Deze problemen kunnen worden aangepakt door verschillende specialisten. Wanneer zij samenwerken en regelmatig bij elkaar komen onder leiding van de zorgcoördinator, noem je dat een zorgadviesteam (zat).

Het zat bespreekt de leerlingen waar ze hulp aan bieden. Hun doel is ervoor te zorgen dat het beter gaat met deze leerlingen, door verschillende problemen tegelijkertijd aan te pakken.