1 augustus 2013: Wijziging WMS met inwerkingtreding Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs

Geplaatst door Menno van de Koppel op 8 juli 2013

Met de Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs  worden de artikelen 8, 10, 12 en 14 Wms gewijzigd:

  • de (G)MR moet geïnformeerd worden over de realisatie van de onderwijstijd in het afgelopen schooljaar om de voorstellen voor het daarop volgende schooljaar te kunnen beoordelen (art. 8 Wms);
  • de (G)MR krijgt instemmingsrecht op de planning van de roostervrije dagen (art. 10 Wms);
  • het personeelsdeel van de (G)MR krijgt instemmingsrecht op de invulling ervan (art. 12 Wms);
  • het ouders/leerlingendeel van de (G)MR krijgt instemmingsrecht op de vaststelling van het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd* en het lesuitvalbeleid (art. 14 Wms).

Wetstitel en uitwerking
Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (Stb. 2012, 339). De toelichting bij het wetsvoorstel vindt u hier: Kamerstukken II 2010/11, 32 640, nr. 3. Een uitwerking van de wet wordt gegeven in het Besluit van 4 februari 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd (Stb. 2012, 581)

Klik hier voor het volledig overzicht van de wijzigingen.

Bron: InfoWMS.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog