Mag school de schooltijden wijzigen?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juli 2023
Steeds meer scholen proberen al een tijdje een ander soort lesrooster uit. Vooral het continurooster werd populairder. Je ziet dit lesrooster op veel scholen verschijnen. Maar vraag je je af wie eigenlijk beslist of we zo’n continurooster krijgen, of dat we gewoon het oude rooster met vijf gelijke schooldagen houden? Dat beslist de school zelf, maar: jij als ouder hebt hierbij een belangrijke stem.

Inspraak via medezeggenschap

Ouders oefenen invloed uit via de MR. Die raad moet akkoord gaan met veranderingen in de onderwijstijd, zoals het rooster. Dat staat allemaal in de Wet medezeggenschap op scholen (art. 13 lid 1 onder h WMS).

Onderwijstijd heeft twee betekenissen. Ten eerste, het geeft aan hoeveel uur les je minimaal moet krijgen als leerling. Ten tweede, het gaat over hoe die lesuren worden ingedeeld. Dat zijn de schooltijden.

Op papier is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het maken van een regeling voor de onderwijstijd. Maar als de school de tijden wil aanpassen, heb jij als ouder via de MR dus wel een belangrijke stem. Wil je meer weten over wat die medezeggenschapsraad precies doet? Check dan het artikel Wat doet de medezeggenschapsraad?.

Invloed van wijziging onderwijstijd

Wat je ook moet weten, een verandering in schooltijden kan grote gevolgen hebben voor jou als ouder. Bijvoorbeeld, als er een continurooster komt, blijven leerlingen de hele dag op school. Soms hebben de onderbouw en bovenbouw dan verschillende tijden, en dat kan onhandig zijn als je een schoolgaand kind in beide groepen hebt.

Daarnaast heeft een verandering in de onderwijstijd ook invloed op het werk van het schoolteam. Het schoolteam hebben volgens de Arbeidstijdenwet namelijk recht op pauze. Een leraar moet na 5,5 uur werken minstens 30 minuten pauze krijgen. Dit kan worden opgesplitst in twee keer 15 minuten (art. 5:4 Arbeidstijdenwet). In het werkverdelingsplan legt de school vast wanneer er pauze is voor het schoolteam. Dit zijn dingen waar de MR op moet letten bij het veranderen van het schoolrooster.

Continurooster en externe opvang

Op sommige scholen worden externe organisaties ingehuurd om toezicht te houden tijdens de middagpauze op school. Dat gebeurt vaak als er een continurooster is. Als dat het geval is, heb jij als ouder via de medezeggenschapsraad ook inspraakrecht over het voorstel voor tussenschoolse opvang (art. 13 lid 1 onder f WMS). Je mag dus meebeslissen over welke organisatie wordt gekozen en hoeveel ouders moeten bijdragen aan de kosten.

Verplichte raadpleging ouders

Kort gezegd: voordat de MR instemt met nieuwe schooltijden, moeten de ouders verplicht geraadpleegd worden. De schooltijden worden elk jaar voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en worden vermeld in de schoolgids (art. 13 lid 1 onder g WMS). Die schoolgids wordt altijd voor het nieuwe schooljaar goedgekeurd. Wil je meer lezen over hoe ouders worden geraadpleegd? Kijk dan eens bij het artikel Ouders raadplegen als MR.

Meer artikelen over Raadpleging ouders