24 maart 2014: Passend onderwijs, passende zorg, passend werk

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 maart 2014

Direct aanmelden? Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Maandag 24 maart, 19.30-21.30 uur, Mundus College

Passend Onderwijs

Passend onderwijs, passende zorg, passend werk.
Informatieavond over de voorzieningen in het Amsterdamse passend (voortgezet) onderwijs. In het kader van de landelijke week van het passend onderwijs. Voor ouders, leerkrachten en andere belangstellenden.

Na algemene intro 5 workshops in 2 rondes
• Voortgezet Speciaal Onderwijs
• Toeleiding naar werk
• Bovenschoolse voorzieningen
• Special Classes
• Jeugdzorg in de school

Toegang gratis, aanmelden verplicht
De toegang is gratis, inclusief een drankje. Er is ruimte voor circa 100 deelnemers. Aanmelden is verplicht en is mogelijk via het aanmeldingsformulier.

Locatie
Mundus College, Burgemeester Hogguerstraat 2
sneltram 50 (station Jan van Galenstraat), tram 13, bus 19/64, mover 313

Programma en inhoud 5 workshops
19.15 uur inloop
19.30 uur Frits Otto (Coördinator Samenwerkingsverband VO)
20.00 uur pauze
20.15 – 20.45 uur workshops 1e ronde
20.50 – 21.20 uur workshops 2e ronde
21.20 – 21.30 uur centrale afsluiting
tot ca 22.00 uur gelegenheid tot napraten met een (gratis) drankje

Workshop 1 – Voortgezet Speciaal Onderwijs
In deze workshop wordt aandacht besteed aan het speciaal voortgezet onderwijs in Amsterdam: voor (zeer) moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke handicap, langdurig zieke leerlingen (cluster 3) of leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen (cluster 4).
Presentatie Ellen Starke (Orion), Joost van Caam (Altra)

Workshop 2 – Passend onderwijs en toeleiding naar werk
Hoe wordt de arbeidstoeleiding in het passend onderwijs vormgegeven vanuit het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de Netwerkschool?
Presentatie Ruud Drupsteen (Netwerkschool), Malek Marzguioui (Kolom praktijkonderwijs het Plein)

Workshop 3 – Bovenschoolse voorzieningen
In deze workshop worden de bovenschoolse onderwijszorgarrangementen van Amsterdam gepresenteerd: de School Time Out Projecten, het Transferium en School2Care.
Presentatie Janet Schut (School2Care) en Juanita Doelwijt (STOP en Transferium)

Workshop 4 – Aanbod voor speciale groepen ofwel ‘Special Classes’
In deze workshop wordt aandacht besteed aan de opvang voor speciale groepen in het Voortgezet Onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een (lichte) stoornis in het autistische spectrum.
Presentatie Kees Mijinke (Special Classes Cosmicus), Annelieke Dee (de Apollo)

Workshop 5 – Jeugdzorg in de school
Hoe ziet de zorg in de school er uit en hoe wordt er in Amsterdam een verbinding gemaakt tussen Jeugdzorg en Passend onderwijs?
Presentatie Vincent Fafieanie (Altra en gemeente Amsterdam) en een OuderKindAdviseur

Organisatie
Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door het Samenwerkingsverband Amsterdam (VO) i.s.m. OCO. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van passend onderwijs in Amsterdam. OCO informeert, adviseert en verbindt ouders van Amsterdamse leerlingen.

Meer info of vragen over passend onderwijs
Meer weten? Kijk op www.swvadam.nl of onderwijsconsument.nl. Ouders met vragen over passend onderwijs kunnen ook telefonisch terecht bij OCO op 330 63 20.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.