Passend onderwijs van start

Geplaatst door Floor Kaspers op 4 augustus 2014
Op 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs officieel van start gegaan. Vanaf dit moment zijn scholen gezamenlijk verantwoordelijk voor ondersteuning op school, de verwijzing naar speciaal onderwijs en hebben scholen een zorgplicht.

Het is een wat vreemd moment; midden in de zomervakantie start een nieuwe onderwijswet. Volgens sommigen is het zelfs de grootste verandering in onderwijswetgeving van de laatste 10 of 20 jaar. Pas als de scholen weer opengaan zal duidelijk worden of de ambities van passend onderwijs waargemaakt worden: goede ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, meer kinderen die ondanks een beperking op een reguliere school kunnen blijven en geen thuiszitters meer.

Zorgplicht

Voor veel scholen én ouders is de zorgplicht de grootste verandering. Als ouders hun kind aanmelden op een school, en het kind heeft extra ondersteuning nodig, dan heeft de school een zorgplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat het kind goed onderwijs en goede ondersteuning krijgt.

Rugzakje

Het rugzakje, ook wel leerlinggebonden financiering genoemd, komt met de invoering van passend onderwijs te vervallen. In veel regio’s blijft echter de mogelijkheid bestaan voor een individueel budget voor extra ondersteuning op school, maar in andere regio’s niet. Dit is afhankelijk van de keuzes die de samenwerkende scholen maken. Met of zonder individueel budget is de school sowieso verplicht om te zorgen dat er voldoende ondersteuning voor een leerling beschikbaar is.

Speciaal onderwijs

Ook voor speciaal onderwijs verandert er veel. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben. Als het niet lukt om goede ondersteuning te krijgen op een reguliere school in de regio, kan het samenwerkingsverband een ’toelaatbaarheidsverklaring’ afgeven. Daarmee kan een leerling naar het speciaal onderwijs.

Bezuiniging?

Veel mensen denken dat passend onderwijs een bezuinigingsoperatie is. Het was eerst wel de bedoeling om veel te bezuinigen, maar door veel protesten van leraren en ouders is dit teruggedraaid. Wel is het zo dat de budgetten zullen gaan verschuiven, afhankelijk van de keuzes die de samenwerkende scholen maken.

Geschil

Komt u er niet uit met de school, en heeft u een geschil over passend onderwijs. Kijk dan hier over welke mogelijkheden u heeft.

Meer artikelen over Blog